CVTI SR: Spolupráca medzi partnerskými knižnicami je viditeľná a efektívna

  

Bratislava 18. januára (TASR) - V rámci projektu Partnerské knižnice začalo Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR s bezplatnou digitalizáciou fondov verejných knižníc ešte v roku 2021. CVTI SR konštatuje, že spolupráca medzu partnerskými knižnicami je viditeľná a efektívna.  
      

Knižnice, ktoré si zabezpečia vlastné personálne kapacity a zdigitalizujú si diela samostatne, môžu využiť putovný knižný skener. Ako prvá tak urobila Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Druhou knižnicou, ktorá využije putovný skener, bude knižnica v Galante.
      

"V rámci siete knižnice medzi sebou aktívne spolupracujú. Vzájomne si pomáhajú. Veľmi nás teší, že naše aktivity vytvárajú aj takúto výraznú pridanú hodnotu. Možno to vnímať tak, že spoločne s profesionalitou tu pracuje i ľudský faktor," povedal Dávid Baranko, z CVTI SR. Zároveň dodáva, že v konečnom dôsledku takáto silná spolupráca je jedným z cieľov projektu Partnerské knižnice.
      

Zdigitalizovaný fond Galantskej knižnice bude obsahovať diela regionálnej literatúry, obecné noviny, periodiká, ale i zborníky od roku 1952 po súčasnosť. Jazykom dokumentov je slovenčina i maďarčina. Celkovo viac ako 100 kusov zviazaných aj nezviazaných väzieb nie je nutné odborne reštaurovať ani kníhviazačsky ošetriť. Dokumenty budú po sprístupnení dostupné v online forme.
      

Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti je do projektu Partnerské knižnice zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci  môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Zdieľať na facebooku