M. Smreková víta pripravované zmeny obsahu vzdelávania

Foto: Shutterstock
  Foto: Shutterstock

Bratislava 13. januára (TASR) – Pripravované zmeny obsahu vzdelávania v základných školách víta zástupkyňa riaditeľa z 1. súkromného gymnázia v Bratislave Mária Smreková. Tvrdí, že je nevyhnutné vyšpecifikovať takzvané základné učivo, čiže pojmy a vzťahy medzi nimi, ktoré sú nutné a postačujúce na to, aby sa žiak mohol ďalej vzdelávať sám alebo s učiteľom.
      

"Zmena je najmä v tom, že obsah učiva je neuveriteľne veľký. Toľko pojmov, ktoré sa učia žiaci v každom predmete, je neúnosné, pretože to kopíruje vedu. A to skutočne nie je potrebné pre žiakov," povedala. Podľa nej je nevyhnutné, aby sa vyšpecifikovalo takzvané základné učivo.
      

Riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Kríž poznamenal, že momentálne sa pracuje na tvorbe kurikula pre základné školy. "V rámci okrúhlych stolov sa bude hovoriť aj so zástupcami stredných škôl. Čiže kým deti, ktoré sa začnú v roku 2023 učiť podľa nového vzdelávacieho programu, prídu do deviatej triedy, budeme mať čas vypracovať vzdelávacie programy pre stredné školy," poznamenal Kríž.
      

To, čo bude pribúdať do obsahu vzdelávania, sú podľa Kríža ciele zamerané na myslenie a konanie žiakov. To, čo bude musieť ustúpiť, je zas šírka vedomostí. Ako tvrdí, nie je potrebné, aby sa zavádzali nové vyučovacie predmety. "My potrebujeme v tých existujúcich predmetoch doplniť alebo zmeniť cieľové zameranie tak, aby žiaci vedeli, ako sa majú správať k životnému prostrediu, ako majú vyhodnocovať mediálne informácie. V existujúcich predmetoch potrebujeme posilniť práve tú zložku zamerania a myslenia žiakov," vysvetlil.
      

Kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta sú oporné body pripravovanej zmeny s názvom Vzdelávanie pre 21. storočie. Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstupuje dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy. Riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová poznamenala, že v tomto momente sa predkladá základný rámec a východiská v obsahu vzdelávania.

 

Zdieľať na facebooku