Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch a dezinformáciách

  Foto: Marek Estocin

Trnava 20. decembra (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave pripravuje počas lockdownu inscenáciu o kritickom myslení, ktorá reaguje na vysoko aktuálnu tému dezinformácií a hoaxu. Má zatiaľ pracovný názov Skrytý zmysel a nadväzuje na úspešnú divadelnú inscenáciu Nemá trieda, ktorú herci hrajú v školských laviciach priamo v školách. Premiéra je podľa PR DJP Lucie Turňovej naplánovaná na marec 2022.
      

Divadlo oslovilo na spoluprácu opäť režisérku Adrianu Totikovú a dramaturga Michala Baláža, ktorí prizvali analytika, lektora argumentácie a kritického myslenia Adama Dobrotu. Znovu v  autentickom prostredí tried v školách plánuje tvorivý tím efektívne rozohrať modelovú situáciu spochybňovania, hľadania i prekračovania toho, čo sa pri prijímaní, sprostredkovaní a interpretácii informácií a ich predkladaní ako faktov reálne odohráva či môže odohrať. „V tejto fáze prípravy inscenácie veľa študujeme, pretože chceme byť zodpovední a chceme našim divákom ukázať, že môžu myslieť slobodne, zodpovedne a za seba,“ uviedla Totiková.
      

Herci i viacerí zamestnanci divadla sa v rámci prípravy inscenácie zúčastnili na dvoch workshopoch. Prvý pod názvom Pravda v dobe dezinformácií viedol Dobrota a rozkrýval problematiku kritického myslenia, hoaxov, populizmu a iných veľmi dôležitých faktografických aj praktických informácií. Druhý, pod vedením režisérky inscenácie, bol venovaný mládežníckemu divákovi, špecifikám tejto vekovej kategórie a využitiu pedagogických zručností v náročnom prostredí interaktívnej inscenácie.
      

„Veľmi citlivo vnímame témy, ktoré v spoločnosti rezonujú. Umenie dokáže dôležité a naliehavé témy sprostredkovať atraktívnou formou prostredníctvom zážitku a zasadiť uvažovanie o nejakej téme ešte hlbšie a trvalejšie. Pri mladých ľuďoch môžeme v tomto smere dosiahnuť ešte hodnotnejšie výsledky. Počas divadelných predstavení, ktoré sa odohrávajú priamo v školských laviciach, je bezprostrednosť oveľa väčšia, kontakt bližší a zážitok intenzívnejší,“ povedala riaditeľka divadla Zuzana Hekel. Ako doplnila, DJP získalo na projekt finančnú podporu vo výzve voblasti boja proti dezinformáciám arozvoja informačnej gramotnosti, ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

Čítajte viac o téme: Hoaxy a dezinformácie
Zdieľať na facebooku