Školská inšpekcia pri výberových konaniach na pozície riaditeľov škôl konštatovala nedostatky

Foto: Bigstock
Štátna školská inšpekcia sa v školskom roku 2020/2021 zaoberala aj procesom výberových konaní na obsadenie pozícií riaditeľov škôl. / Foto: Bigstock

 Bratislava 7. decembra (TASR) – Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) sa v školskom roku 2020/2021 zaoberala aj procesom výberových konaní na obsadenie pozícií riaditeľov škôl. Na základe postrehov a skúseností konštatuje, že je potrebné zo strany zriaďovateľa zabezpečiť vzdelávanie zamerané na zvládnutie povinností predsedu rady školy, prípadne aj vydať vzory príslušnej dokumentácie pre predsedov rád škôl.
      


V Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2021/2022 inšpekcia uvádza, že rady škôl pri základných školách zriadených obcou a stredných školách zriadených samosprávnym krajom prizývajú zástupcu ŠŠI do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rady škôl súkromných a cirkevných zriaďovateľov túto povinnosť nemajú. "Školskí inšpektori boli v školskom roku 2020/2021 delegovaní do 223 rád škôl," uviedla ŠŠI v správe.  
      

Medzi najčastejšie negatívne skúsenosti z výberových konaní označili školskí inšpektori formálne vedenie zasadnutia rady školy vyplývajúce z nedostatočnej praxe predsedu, neznalosť pravidiel, formálne vyhodnotenie zápisnice z výberového konania, ale aj riešenie osobných sporov člena rady školy a uchádzača na obsadenie miesta riaditeľa školy. Ďalej medzi negatíva ŠŠI zaradila aj zasahovanie zriaďovateľa do výberového konania, neochotu rady školy spolupracovať s predsedom výberového konania, nedodržanie termínu výberového konania od vypísania po uskutočnenie či nesprávne posúdenie kvalifikačných predpokladov uchádzačov.
      

Priemerne sa do výberových konaní na riaditeľov škôl hlásia dvaja kandidáti, pričom v poslednom desaťročí badať klesajúcu tendenciu. Viac ako 40 percent škôl malo iba jedného kandidáta. Vyplýva to z aprílového prieskumu atraktivity riaditeľského povolania na Slovensku od Slovenskej komory učiteľov (SKU). Do vzorky bolo zaradených 465 materských, základných a stredných škôl v 56 väčších i menších mestách a obciach.
      

Zároveň SKU spolu s Transparency International Slovensko pripravili publikáciu "Transparentný výber riaditeľov škôl", ktorá má školám a ich zriaďovateľom pomôcť pri príprave dôveryhodnejších výberových konaní. Publikácia prináša viac ako dve desiatky konkrétnych odporúčaní, ako výberové konania zlepšiť v praxi.

Zdieľať na facebooku