Ministerstvo školstva chce zlepšiť aktuálny stav v oblasti pohybových aktivít a športu

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 6. decembra (TASR) – Zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti zdraviu prospešných pohybových aktivít a športu je zámerom Koncepcie rozvoja športu na roky 2022 – 2026. Materiál predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
      


Rezort školstva konštatuje, že nedostatok pohybovej aktivity detí, ale aj dospelých má za následok nadhmotnosť, obezitu, srdcovocievne ochorenia, ako aj iné chronicky neprenosné ochorenia. "Viac ako 70 percent adolescentov nespĺňa odporúčania pohybovej aktivity," konštatuje MŠVVaŠ SR.
      

Materiál je rozdelený do dvoch častí, kde prvá časť je venovaná vízii športu a druhá samotnej koncepcii s návrhom opatrení na realizáciu vízie. "Prierezovými oblasťami vízie aj koncepcie sú výchova a voľnočasové aktivity detí a mládeže, ktoré spolu zásadne prispievajú k zdraviu a osobnej pohode obyvateľov a zvyšujú ich kvalitu života. Pre realizáciu vybraných navrhovaných opatrení budú pripravené akčné plány," uviedol rezort školstva. Koncepcia sa prioritne zameriava najmä na strategické ciele, ktorými sú výchova, voľnočasové pohybové aktivity, súťažný šport, rozvoj ľudských zdrojov, športová infraštruktúra a propagácia aktívneho životného štýlu a inovácie v športe. Ich plnenie predpokladá stabilizáciu podmienok športu a jeho postupný rozvoj do roku 2026.
      

Cieľom návrhu koncepcie je vytvoriť pozitívny vzťah k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu u detí, realizovať kurikulárnu reformu telesnej a športovej výchovy, vytvoriť atraktívny a moderný formát školských športových súťaží a aktivít, vytvoriť, implementovať a financovať systém voľnočasových poukazov, ale i podporiť pohyb obyvateľov všetkých vekových kategórií v prírode. "Spoluprácou s rezortnými športovými strediskami zabezpečiť prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných športových podujatiach, vytvárať stabilné podmienky pre rozvoj športov, starostlivosť o športovo talentovanú mládež a športovú reprezentáciu SR," dodáva sa v materiáli.  

Zdieľať na facebooku