Učebnice pre 2. až 9. ročník ZŠ majú mať životnosť päť školských rokov

Foto: Bigstock
Učebnice pre 2. až 9. ročník ZŠ majú mať životnosť päť školských rokov. / Foto: Bigstock

Bratislava 29. novembra (TASR) - Edukačné publikácie v tlačenej podobe pre materské školy majú mať životnosť jeden školský rok. V prípade učebníc v tlačenej podobe pre druhý až deviaty ročník základnej školy ide o päť školských rokov, okrem učebníc s integrovaným pracovným zošitom v tlačenej podobe. V tomto prípade má ísť o jeden školský rok. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o edukačných pomôckach, ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania.
      

Učebnice a učebné texty v tlačenej podobe pre prvý ročník základnej školy vrátane učebníc s integrovaným pracovným zošitom v tlačenej podobe majú mať životnosť jeden školský rok. V prípade učebníc v tlačenej podobe pre všetky ročníky stredných škôl má ísť o životnosť päť školských rokov.
      

Učebnice v prepise do Braillovho písma pre materské školy majú mať životnosť jeden školský rok, pre prvý ročník základnej školy tiež jeden školský rok. Pre vyššie ročníky základných škôl platí životnosť tri školské roky. Rovnako je to aj v prípade učebníc stredných škôl.
      

Rezort školstva vo vyhláške uviedol, že učebnice v tlačenej podobe a učebnice v prepise do Braillovho písma sa môžu používať dlhšie, ako je ich životnosť, ak nie sú opotrebované alebo poškodené tak, že nemôžu slúžiť svojmu účelu. Pracovné zošity v tlačenej podobe pre všetky ročníky a druhy škôl majú mať životnosť jeden školský rok. Edukačné publikácie v elektronickej podobe na pamäťovom médiu sa môžu používať päť školských rokov.
      

Vo vyhláške sa upravuje aj spôsob a výška náhrady za stratu edukačných pomôcok, ich poškodenie alebo zničenie.
      

Účinnosť vyhlášky je navrhovaná od 1. januára 2022.

 

Zdieľať na facebooku