Slovenská pedagogická knižnica je od začiatku novembra zlúčená s MPC

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 23. novembra (TASR) – S účinnosťou od 1. novembra došlo k zlúčeniu Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC), ktoré sa zároveň stalo právnym nástupcom Slovenskej pedagogickej knižnice. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe.  
      

Slovenská pedagogická knižnica bola zároveň od 1. novembra organizačne začlenená do odboru Slovenskej pedagogickej knižnice ako organizačného útvaru MPC. Poskytovanie knižničných a informačných služieb knižnice zostalo v rovnakom režime aj po jej zlúčení.
      

Rezort školstva zároveň informuje, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa odboru Slovenskej pedagogickej knižnice. Lehota na predkladanie žiadostí je do 22. decembra.
      

Rezort školstva v lete informoval, že pripravuje transformáciu štyroch priamo riadených organizácií do jednej. Súčasťou transformovanej inštitúcie - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – majú byť MPC, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Slovenská pedagogická knižnica.
 

Zdieľať na facebooku