Počas Medzinárodného dňa školských knižníc budú viaceré podujatia

Medzinárodný deň školských knižníc slávime každoročne štvrtý októbrový pondelok.
  Medzinárodný deň školských knižníc slávime každoročne štvrtý októbrový pondelok.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Takmer 200 školských knižníc v základných a stredných školách si v pondelok spestrí vyučovanie organizovaním podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa každoročne slávi štvrtý októbrový pondelok. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      


Školskí knihovníci v spolupráci s učiteľmi a vychovávateľmi po celom Slovensku budú počas pondelka realizovať rôzne aktivity, ktorých cieľom bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu a poznávaniu nového. Rovnako sa budú usilovať, aby každý žiak prispel svojou inšpiráciou, zručnosťami a schopnosťami k slávnostnému priebehu osláv na vyhlásenú tému Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou a zároveň v ňom prejavil aj svoje osobné talenty.
     

Jadro podujatí budú tvoriť najmä dramatizácie rozprávok, povestí a básní, rozprávkové dopoludnia alebo rozprávkové popoludnia, literárne a recitačné súťaže, vedomostné kvízy, inšpirujúce rozprávanie o prečítaných najobľúbenejších knihách a dobrých a zlých knižných hrdinoch, či tvorivé čitateľské dielne. Národné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc sú súčasťou 17. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica.
      

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti uviedol, že školské knižnice rezort školstva v uplynulom roku podporil sumou takmer 750.000 eur na nákup beletrie pre žiakov. "V pláne obnovy máme na dobudovanie školských knižníc vyčlenených 15,6 milióna eur," dodal šéf rezortu školstva.
 

Zdieľať na facebooku