MIRRI vyhlásilo výzvu na dotácie na nové miesta v škôlkach v Bratislavskom kraji

  Foto: Bigstock

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na dotácie na nové miesta v materských školách v Bratislavskom kraji.   Do výzvy v rámci podpory regionálneho rozvoja v objeme štyri milióny eur sa môžu zapojiť mestá v Bratislavskom kraji a mestské časti Bratislavy ako zriaďovatelia materských škôl. TASR o tom informovali z komunikačného odboru MIRRI.
      

"Po 13-miliónovej výzve z eurofondového programu IROP, ktorú sme vyhlásili v júni pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského, teraz prichádzame s pomocou aj pre tento najviac rozvinutý región, v ktorom je problém s materskými školami zároveň najvypuklejší," povedala vicepremiérka a šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí).
      

V súčasnosti v škôlkach Bratislavskom kraji stále chýba okolo 2500 miest pre deti. V kraji je spolu 207 štátnych materských škôl. Z nich v mestách kraja a mestských častiach hlavného mesta je 126 škôlok.
     

Žiadatelia môžu v rámci novej výzvy žiadať o podporu na výstavbu nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, na rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov. Taktiež aj na stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby škôlky s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napríklad prestavba nevyužitých priestorov základných škôl).
      

Minimálna výška dotácie na jeden projekt nie je stanovená. Maximálne však môže dotácia na jeden projekt dosiahnuť 500.000 eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je desať percent. "Zároveň musí úspešný žiadateľ o dotáciu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 20 miest. Žiadosti o dotáciu musia záujemcovia predložiť do konca marca budúceho roka," spresnilo ministerstvo.

 

Zdieľať na facebooku