Zaviesť sa má nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

  Foto: Shutterstock

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce zaviesť nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Podporiť má vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
      

Vďaka novej legislatíve sa má tiež zvýšiť kvalita a atraktivita odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Rezort školstva v predloženom materiáli uvádzal, že návrh zákona sa predkladá na základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.
      

Okrem iného novela reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania. Centrá pre deti a rodiny a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovateľov sociálnych služieb, majú vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.
      

Legislatívou sa zavedie aj osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania.
      

Úprava reaguje aj na aplikačnú prax v rámci systému duálneho vzdelávania ďalším odstraňovaním administratívnej záťaže pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania. Zaviesť sa má možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí, upravujú sa možnosti vypovedania či uzavretia zmluvy o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy.
      

V novej legislatíve sa tiež upravujú náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora a inštruktora a upravujú sa ustanovenia o regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania na stredných školách. Rozširujú sa aj kompetencie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na celý systém odborného vzdelávania a prípravy.
      

Legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Zdieľať na facebooku