S. Síthová: Dvojzmenná prevádzka škôl v 21. storočí je nemysliteľná

  Foto: FB

Veľká Lomnica 19. októbra (TASR) - Dvojzmenná prevádzka škôl v 21. storočí je nemysliteľná. Počas utorkovej návštevy Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok to skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Rezort školstva podľa jej slov pristúpil v rámci plánu obnovy a odolnosti k riešeniu spomenutého problému. Na tento účel je vyčlenená finančná čiastka takmer 28 miliónov eur.
      

"Máme na Slovensku do 50 škôl, ktoré sú v dvojzmennej prevádzke, a to je jednoducho v 21. storočí úplne neakceptovateľné. Najviac ich máme práve v Prešovskom a Košickom kraji. Jednou z nich je aj škola, ktorú sme práve navštívili vo Veľkej Lomnici," uviedla Síthová s tým, že cieľom rezortu školstva je odstrániť dvojzmennú prevádzku na Slovensku, ktorá sa týka viac ako 15.000 detí.
     

 Finančné prostriedky budú určené na rozšírenie existujúcich kapacít, rekonštrukciu či vybudovanie nových priestorov v školách, ktoré v súčasnosti majú triedy s dvojzmennou prevádzkou, prípadne im dvojzmenná prevádzka akútne hrozí.
      

"Teraz prebieha komunikácia s vedením obcí, ale aj s riaditeľmi škôl. Zbierame projektovú dokumentáciu a v momente, keď bude schválený implementačný plán v rámci plánu obnovy, tak konkrétne kroky už potom budú realizované priamo s jednotlivými obcami," priblížila Síthová.
      

"Na zmeny musí byť 14 tried. To znamená, sú to aj triedy na druhom stupni, čiže niektoré sa učia iba poobede. Nezmestíme sa dopoludnia a nedá sa s nimi striedať, keďže žiaci na druhom stupni majú hodín omnoho viac. Už nevieme na budúci rok, či sa zmestíme niekde a zriaďovateľ už ďalšie budovy nemá. Takže naozaj, prístavba alebo dostavba je veľmi nutná," povedala riaditeľka ZŠ s MŠ vo Veľkej Lomnici Mária Langová a doplnila, že majú 847 žiakov a 47 tried.
      

"Museli sme sa vynájsť a veľké triedy, v ktorých nemáme plnú obsadenosť žiakmi, sme predelili a fungujeme tak, že z jednej triedy sa nám podarilo urobiť dve. Dokázali sme sa s absenciou priestorov vyrovnať aspoň takto. My dnes veľmi exaktne vieme povedať, taká bude potreba žiakov o päť až šesť rokov, dokonca i viac. Demografiu sledujeme na ročnej báze," priblížil starosta obce Peter Duda.
      

Najviac škôl, až 26, ktoré majú dvojzmennú prevádzku, sa podľa rezortu školstva nachádza v Prešovskom kraji, 21 v Košickom kraji.

Zdieľať na facebooku