Zástupcovia učiteľov nesúhlasia s navrhovaným štátnym rozpočtom v kapitole školstva

  Foto: Shutterstock

Bratislava 14. októbra (TASR) – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku, ako aj Slovenská komora učiteľov (SKÚ) s navrhovaným štátnym rozpočtom v kapitole školstva nesúhlasia. 
      

"Neobsahuje žiadne zvýšenie osobných výdavkov zamestnancov v regionálnom i vysokom školstve. Ak takýto rozpočet bude prijatý Národnou radou SR, dôjde k zníženiu priemerných platov všetkých zamestnancov školstva," uvádza sa v stanovisku školských odborárov. Zvláštna situácia podľa nich nastáva na verejných vysokých školách. "Osobné výdavky na rok 2022 oproti roku 2021 sú rapídne nižšie.  Hrozí zastavenie rozvoja vysokých škôl. Žiadame ministra financií a vládu SR o prehodnotenie a zvýšenie štátneho rozpočtu v kapitole školstva," uviedli školskí odborári. Upozorňujú, že v rámci plánovaných reforiem v školstve pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a učiteľov vysokých škôl čaká viac práce za menej peňazí.
      

Odborári Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove so znepokojením sledujú znižovanie kvality vysokých škôl na Slovensku v súvislosti s krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o 18,2 milióna eur a avizovaným krátením v roku 2022 o 26 miliónov eur. Vo svojom stanovisku uvádzajú, že výdavky na vysoké školy len v roku 2021 poklesli z 893 miliónov eur na 863 miliónov eur. "Zapríčinilo to prepúšťanie kvalifikovaných odborníkov prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a nepedagogických zamestnancov (administratívnych, prevádzkových, zamestnancov študentských domovov a jedální). Takto dochádza k znižovaniu kvality vyučovania a vedy na vysokých školách," uvádza sa v ich stanovisku. Ako dodali, nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. "Naopak, skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme."
      

Reforma slovenského vysokého školstva je podľa rád štyroch univerzít z východného Slovenska veľmi správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých škôl. Potrebná je podľa nich implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na základe minulých údajov.  

 

SKÚ: Vláda v návrhu rozpočtu na rok 2022 úplne ignoruje školstvo

Uviedla to Slovenská komora učiteľov (SKU), ktorá zároveň považuje za hrubý výsmech, že vládni predstavitelia, ktorí pred voľbami aj po voľbách opakovane deklarovali, že školstvo je prioritou, nie sú ochotní investovať žiadne finančné prostriedky na zvyšovanie atraktivity práce zamestnancov školstva. TASR o tom informoval za SKU jej prezident Vladimír Crmoman.
      

"Ohodnotenie práce slovenských učiteľov je hlboko pod priemerom vyspelých krajín a atraktivita učiteľského povolania neustále prudko klesá, na čo reaguje aj vláda vo svojom programovom vyhlásení," uviedla SKU. Tvrdí, že vláda Českej republiky sa tento trend snaží na rozdiel od slovenskej zvrátiť. "Následky postpandemickej únavy a dlhodobého vyčerpania učiteľov sú enormné, duševné zdravie učiteľov sa zhoršuje," poznamenala komora učiteľov.
      

Táto situácia vyžaduje podľa SKU okamžitú a bezodkladnú reakciu. Tvrdí, že kvalita vzdelávania upadá, na učiteľov sú neustále kladené väčšie nároky a zodpovednosti a ich odlev zo školstva je hrozivý. "Ministerstvo školstva plánuje zavádzať viaceré zmeny, no bez nevyhnutnej investície do ľudského kapitálu," uviedla komora učiteľov s tým, že namiesto komplexného riešenia nezáujmu o učiteľskú profesiu sa plánuje znižovanie kvalifikačných nárokov na učiteľov.
      

Poukázala na to, že táto vláda je jediná, ktorá od štrajkov učiteľov v rokoch 2012 a 2016 nepokračuje vo zvyšovaní platov, a hrozí, že prvýkrát po desiatich rokoch nebudú dva roky po sebe zvyšované. "Rast platov pedagógov sa nielenže zastavil, ale s narastajúcou infláciou a životnými nákladmi začal klesať. Vláda, ktorá sa zaviazala k zásadným zmenám v prístupe k školstvu, sa k zamestnancom školstva zachovala horšie ako vlády, ktoré celé roky aktívne kritizovala. Sme sklamaní týmto vývojom a žiadame vládu, aby okamžite tento stav riešila," uzavrela SKU.
      

Na oblasť školstva, vedy, výskumu a športu by mali ísť v roku 2022 viac ako štyri miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, schváleného vo štvrtok vládou.

Zdieľať na facebooku