Výbor odobril, aby sa v školách mohla poskytovať zdravotná starostlivosť

  Foto: Pexels

Bratislava 13. októbra (TASR) - Školy a školské zariadenia by mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. Predpokladá to novela školského zákona, ktorú v stredu odobrili členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Zhodli sa na potrebe konzultácie a dopracovania návrhu pred jeho definitívnym prijatím v pléne NR SR. Autorky návrhu chcú novelou riešiť problémy z praxe, keď žiakom nemal kto v škole či školskom zariadení poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.
      

Predkladatelia chcú ustanoviť možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní.
      

Z návrhu vyplýva, že na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka alebo zástupcu zariadenia. Má sa tak predísť tomu, aby k poskytovaniu starostlivosti dochádzalo bez vedomia zákonného zástupcu žiaka či zariadenia. Návrh tiež hovorí, že povinnosťou zdravotníckeho pracovníka bude viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú dieťaťu alebo žiakovi poskytol.
      

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pripomenul, že rezort chce školy napĺňať podporným personálom, na tento pilotný projekt sú podľa neho vyhradené finančné prostriedky.
      

Podpredseda výboru Jozef Habánik (Smer-SD) navrhoval, aby novela obsahovala aj to, že minimálne požiadavky pre materiálno-technické vybavenie by schvaľoval regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výbor jeho návrh neschválil. Aj poslanec Marek Šefčík (OĽANO) pripomenul potrebu konzultácie so zdravotníkmi.

Zdieľať na facebooku