Na novele vysokoškolského zákona sa stále pracuje

Na novele zákona o vysokých školách sa stále pracuje. Pokračujú stretnutia kontaktnej skupiny.
Na novele zákona o vysokých školách sa stále pracuje. Pokračujú stretnutia kontaktnej skupiny. / Foto: Bigstock

Bratislava 12. októbra (TASR) - Na novele zákona o vysokých školách sa stále pracuje. Pokračujú stretnutia kontaktnej skupiny. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii na vyjadrenia zástupcov akademickej obce Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorí vyjadrili vážne obavy o budúcnosť slovenského vysokého školstva.
      

V rámci týchto stretnutí majú reprezentácie a ministerstvo možnosť vyjadriť svoje postoje a názory k rôznym aspektom úpravy zákona o vysokých školách. "Rezort školstva na základe predložených argumentov uznal niektoré námietky zo strany vysokých škôl a aj si osvojil niektoré návrhy predložené reprezentáciami," uviedol rezort školstva. Výsledkom má byť paragrafové znenie, v rámci ktorého si ministerstvo opäť vypočuje námietky UK a ak budú vznesené, bude sa snažiť s nimi vyrovnať.
      

Zástupcovia akademickej obce najväčšej slovenskej univerzity dôrazne trvajú na tom, že niektoré prvky pripravovanej novely zákona o vysokých školách ohrozujú súčasný model fungovania akademickej samosprávy verejných vysokých škôl, ktorý považujú za funkčný a zmysluplný. Tvrdia, že voľba rektora ako štatutárneho orgánu a zároveň orgánu akademickej samosprávy predstavuje nezanedbateľný prvok autonómie a samosprávnosti vysokých škôl. Každú zmenu právnej úpravy v prospech rozšírenia kompetencií správnej rady v procese voľby kandidáta na rektora považujú za autoritatívny a politický zásah zo strany verejnej moci.

Zdieľať na facebooku