Na niektorých školách učia aj netradičné predmety ako sokoliarstvo či chov koní

Na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa vyučujú predmety ako sokoliarstvo a chov koní.
Na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa vyučujú predmety ako sokoliarstvo a chov koní. / Srdcovky - Nadácia VÚB

Bratislava 6. októbra (TASR) – Na niektorých školách na Slovensku sa okrem tradičných predmetov vyučujú žiaci aj netradičné predmety. Ide napríklad o folkloristiku, chov koní, astronómiu či sokoliarstvo. Za vytvorenie nového predmetu a jeho zaradenie do školského vzdelávacieho programu zodpovedá riaditeľ a môže sa každý rok meniť podľa potrieb školy. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Podľa školského zákona základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, je školský vzdelávací program. "Okrem vyučovacích predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program, môžu školy do učebného plánu zaradiť ďalšie vyučovacie predmety, ktoré rešpektujú princípy a ciele výchovy a vzdelávania a zároveň reagujú na regionálne osobitosti a potreby trhu práce, na nové potreby vzdelávania vyplývajúce z rozvoja spoločnosti, vedy a kultúry alebo na druhej strane zachovania kultúrneho a spoločenského dedičstva," uviedli z rezortu školstva. Tieto predmety sa však môžu každý rok meniť. O zaradení predmetov vyučovaných z rámca disponibilných hodín rozhoduje riaditeľ školy.
      

Rezort školstva víta zavádzanie takýchto predmetov do vyučovania. "Štátny pedagogický ústav s cieľom pomôcť aj ďalším školám pri rozširovaní obsahu vzdelávania pripravil v spolupráci so školami a na metodickom portáli zverejnil učebné osnovy voliteľných predmetov environmentálna výchova, šach, astronómia, mladý záchranár, ekonomika, fenomény sveta, viem čo zjem či finančná gramotnosť," poznamenali z rezortu školstva.
      

Napríklad na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa vyučujú predmety ako sokoliarstvo a chov koní. Predmet sokoliarstvo absolvujú aj žiaci na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Folkloristika – ľudová výchova sa zas vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom kraji. Na Základnej škole v Klátovej Novej Vsi žiaci šiesteho ročníka navštevujú raz týždenne predmet astronómia.
      

"V stredných školách je časté vytváranie nových predmetov integrovaním prírodovedných predmetov s matematikou a informatikou, experimentálnym a bádateľským vyučovaním a na stredných odborných školách tvorba nových odborných predmetov podľa potrieb zamestnávateľov predovšetkým z oblasti IT sektora a automobilového priemyslu," dodali z ministerstvo školstva. Rezort presný zoznam netradičných predmetov, ktoré sa na školách vyučujú, nesleduje. Údaje zbiera nepriamo prostredníctvom národnej štatistiky v školstve, ktorú zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR.  
 

Zdieľať na facebooku