NÚCEM: V balíku jesenných testovaní nájdu školy aj test z kritického myslenia

NÚCEM ponúka školám možnosť využiť elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov.
NÚCEM ponúka školám možnosť využiť elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov. / Foto: Bigstock

 Bratislava 4. októbra (TASR) - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) ponúka školám možnosť využiť elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov. Od 4. októbra môžu školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie, prihlasovať svojich žiakov na jesenné e-testovanie. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Pre základné školy NÚCEM pripravil v období od 11. októbra do 12. novembra v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Tieto testy sú určené pre žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl. Pre stredoškolákov (druhý až štvrtý ročník) sú v tomto období pripravené e-testy z matematiky, z anglického jazyka (úroveň B2), ako aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie.
      

"V teste z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia budeme u stredoškolákov pilotne overovať kompetenciu kriticky myslieť, t. j. ich schopnosti prijať, spracovať, vyhľadávať a sprostredkovať informácie, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, ale aj identifikovať chyby, protirečenia a dezinformácie nachádzajúce sa vo východiskových textoch," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Ako dodala, takto koncipované úlohy preverujú analytické, syntetické a hodnotiace čítanie žiakov, ktoré je jednou z podmienok ich úspešného vzdelávania na strednej škole a aj ďalšieho napredovania. Zároveň doplnila, že pri tvorbe týchto úloh sa inšpirovali testom a metodikou PISA.
      

Všetky testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva. Učitelia môžu výsledky testov využiť aj v rámci cieleného doučovania žiakov v tomto polroku. E-testy môžu žiaci absolvovať aj v domácich podmienkach počas dištančného vzdelávania. Predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu. Výsledky testov poskytnú učiteľom spätnú väzbu, ktorá môže byť východiskom na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov po období dištančného vzdelávania.

Zdieľať na facebooku