Ministerstvo školstva vydalo pomôcku na zvládnutie vzdelávania žiakov ohrozených neúspechom

Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi, ako aj
Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi, ako aj / Zdroj: FB

Bratislava 20. septembra (TASR) - Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi, ako aj rodičmi a samotnými žiakmi. Manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka, ktorá vznikla pod vedením štátnej tajomníčky rezortu školstva Svetlany Síthovej. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, rezort školstva inicioval vznik komplexnej koncepcie na tri roky, ktorá systematickým postupom zníži opakovanie ročníka. "Naším cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli," priblížila Síthová.
      

Nová stratégia zahŕňa postup pre školy, ale aj komplexné reformné ciele ministerstva. Rezort školstva zároveň plánuje tieto postupy vyhodnocovať, sledovať ich účinnosť a následne prispôsobovať tak, aby čo najviac žiakov v škole uspelo a osvojilo si potrebné vedomosti. "Aplikačná pomôcka prostredníctvom odporúčaní, ako aj príkladov vychádzajúcich z dobrej praxe poukazuje na možnosti školy a aktérov edukácie, ako nastaviť mechanizmy pomoci orientovane na podporu žiackej úspešnosti. Reflektuje potrebu dlhodobejšieho časového horizontu, ako danú problematiku na škole efektívne uplatniť, s jasným vymedzením odporúčaní na jednotlivých úrovniach edukácie, ako aj podporných služieb realizovaných v škole," vysvetlila Asociácia školskej psychológie.
      

Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť, je monitoring žiakov. Následne prostredníctvom rozhovoru so žiakom by mali identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je nástup do doučovania. "Žiak tiež môže navštevovať školský klub detí, absolvovať stretnutia s logopédom alebo školským psychológom. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k štvrtému kroku," doplnila Síthová.
      

V ďalšej fáze nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. Rezort školstva zároveň s priamo riadenými organizáciami pripravuje podporné webináre, ktoré pomôžu s uplatňovaním nového postupu.
      

Aplikačná pomôcka Ako byť v škole úspešnejší bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.

Zdieľať na facebooku