Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu štúdia učiteľov

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom  semestri školského roku 2021/2022. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.
      


Cieľom výzvy je zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov prostredníctvom podpory získavania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v programoch doplňujúceho pedagogického alebo rozširujúceho štúdia, organizovaného vysokou školou v Slovenskej republike. "O podporu sa môžu uchádzať základné a stredné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie," uvádza sa na webe ministerstva školstva.
      

Zároveň musí pedagogický alebo odborný zamestnanec splniť viacero podmienok, ktoré sú presne definované na webe rezortu školstva. Zamestnávateľ musí potrebné doklady priložiť k žiadosti. "Po prijatí finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ich zamestnávateľ uhradí príslušnému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného poplatku, maximálne do výšky 400 eur," doplnil rezort školstva.  

Zdieľať na facebooku