Testovanie piatakov bude v máji, deviatakov preveria v apríli

  Foto: Bigstock

Bratislava 3. septembra (TASR) – Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa má v školskom roku 2021/2022 uskutočniť v stredu 18. mája 2022. Celoslovenské testovanie deviatakov bude 6. a 7. apríla 2022. Vyplýva to zo Sprievodcu školským rokom 2021/2022, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Celoslovenské testovanie piatakov bude vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. "Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím," uviedol rezort školstva v sprievodcovi školským rokom. V uplynulom školskom roku sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu zrušilo.
      

Deviataci budú písať testy 6. apríla 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským). O deň neskôr to budú testy z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, štvrtého ročníka osemročného gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín testovania je naplánovaný na 21. a 22. apríla 2022. V uplynulom školskom roku sa z dôvodu pandémie celoplošné testovanie zrušilo. Uskutočnilo sa len na reprezentatívnej vzorke.
      

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú maturanti overovať 15. až 18. marca 2022 v rámci externej maturitnej skúšky. Pripravený je aj náhradný termín od 5. do 8. apríla 2022. Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v termíne od 23. mája do 10. júna 2022. V školskom roku 2020/2021 sa známka z internej časti maturitnej skúšky vypočítala podľa priemeru známok žiakov za celé ich štúdium. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh, bol zrušený.

Zdieľať na facebooku