B. Gröhling: Zavádzame systémovú stratégiu na minimalizovanie opakovania ročníka

minister školstva Branislav Gröhling a štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová
minister školstva Branislav Gröhling a štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová / Foto: FB

Bratislava 27. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zavádza systémovú stratégiu na minimalizovanie opakovania ročníka. Jej cieľom je zistiť, ktorý žiak potrebuje podporu, prečo ju potrebuje a ako mu ju zabezpečiť. Počas piatkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).
       

Tendencia opakovania ročníka podľa šéfa rezortu školstva klesá s tým, že pokles každý rok predstavuje jedno percento oproti hodnote v predošlom roku. Aktuálne čísla, koľko žiakov prepadlo v školskom roku 2020/2021, budú známe v septembri. "Našim cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli," povedal šéf rezortu školstva.
      

Postup bude zahrnutý v dokumente, podľa ktorého budú postupovať pri zisťovaní počtu žiakov, ktorí si vyžadujú podporu. Doteraz pre školy podľa ministra školstva neexistoval predpis ani prístup k tomu, ako znižovať opakovanie ročníka a ako znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky. "Zákaz opakovania ročníka samotný problém žiakov, ktorí meškajú s učivom a potrebujú pomoc, nevyrieši," uviedla štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová. Minister školstva poznamenal, že je to prierezový a nadrezortný problém, ktorý sa dotýka aj sféry práce a sociálnych vecí. Dodal, že ide o stratégiu na nasledujúce tri školské roky.
      

 

Stratégia zahŕňa postup pre školy, ale aj reformné ciele ministerstva. Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť, je monitoring žiakov. "V tomto školskom roku si budeme klásť otázku, kto je žiak ohrozený neúspechom, ktorý potrebuje podporu," spresnila Síthová. Podľa nej to môžu byť žiaci, ktorí majú vymeškané veľké množstvo hodín, zhoršil sa im prospech, nestíhajú tempo vyučovania, alebo zažívajú problémy v škole. Rezort školstva zavedie i  takzvaný index školskej úspešnosti.
      

Následne prostredníctvom rozhovoru so žiakom sa majú identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť, pričom základom je nástup do doučovania. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k ďalšiemu kroku. V ňom nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. Škola nadviaže spoluprácu s komunitným centrom, poradenským zariadením či neziskovým sektorom. Poradenské zariadenie vypracuje v spolupráci so školským podporným tímom a triednym učiteľom intervenčný plán, prípadne žiaka poradenského zariadenia zaradí do svojej starostlivosti. Poslednou etapou je vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti opatrení.
      

Z dlhodobého hľadiska rezort školstva pripravuje reformné kroky, ktoré budú školám pomáhať pri podpore s rizikom školského neúspechu. Ministerstvo pokračuje aj v investovaní do doučovania v projekte Spolu múdrejší, podporovať bude aj personálne kapacity v školských kluboch detí a z plánu obnovy je naplánované aj odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl. Podľa ministra školstva si tiež položia otázku, či zrušia opakovanie ročníka. "Toto rozhodnutie urobíme v tomto volebnom období. Urobíme ho na základe faktov a čísel, aby sme to vedeli vyhodnotiť," uzavrel minister školstva.

Zdieľať na facebooku