V rámci NP edIT bude zavedená pozícia školského digitálneho koordinátora

V rámci NP edIT bude zavedená pozícia školského digitálneho koordinátora v bude finančne podporovaná školách, ktoré sa do projektu zapoja.
V rámci NP edIT bude zavedená pozícia školského digitálneho koordinátora v bude finančne podporovaná školách, ktoré sa do projektu zapoja. / Foto: Bigstock

Bratislava 26. augusta (TASR) – V rámci Národného projektu (NP) edIT bude pilotne zavedená pozícia školského digitálneho koordinátora. Táto pracovná pozícia bude v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch finančne podporovaná v tých vybraných školách, ktoré sa do projektu zapoja. Rezort školstva v tejto súvislosti zverejnil výzvu na prihlásenie sa do NP edIT 1 a edIT 2 a ich podaktivity – školský digitálny koordinátor. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.
      

Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka. "Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, respektíve digitálnu budúcnosť," poznamenal rezort školstva.
      

Zo zverejnených materiálov vyplýva, že výška finančných prostriedkov určených na výzvu edIT 1 je 3.240.000 eur. Na edIT 2 ide o sumu vo výške 2.970.000 eur.
      

Školský digitálny koordinátor má zabezpečovať poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania a spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní. Okrem toho tiež vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom, aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí, či pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Zabezpečovať má tiež poradenstvo v rámci digitálnych technológií, administráciu online testovaní či dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.
      

V prípade, že majú školy záujem o túto pozíciu, musia vyplniť elektronický formulár na stránke https://koordinatori.iedu.sk/.
      

Konečný termín na predloženie žiadosti je 30. september.

Zdieľať na facebooku