Ministerstvo školstva upravuje zákon o pedagogických zamestnancoch, rieši ich vzdelávanie

  Foto: Bigstock

Bratislava 25. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov. Vláda ju na svojom stredajšom rokovaní schválila. Cieľom je najmä zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.
      

V návrhu zákona sa zjednodušuje aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Rovnako sa ustanovuje možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec.
      

Vzniknúť majú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia - koordinátor školského podporného tímu.
      

V návrhu zákona sa "ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok." Cieľom je tiež rozšírenie kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, regulovanie výkonu činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširujú sa aj kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.
      

Zmena má nastať aj pri zabezpečovaní uvádzania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. V oblasti vzdelávania učiteľov sa má rozšíriť okruh atestačných organizácií. Zjednodušiť sa má aj zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Z návrhu novely zákona vyplýva, že sa má umožniť absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa inak zákon nevzťahuje.
      

Spresňujú sa aj podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. "Ustanovuje sa možnosť MŠVVaŠ SR poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov," uvádza sa v predloženom materiáli. Doplnená je aj možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna.
      

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2022.
 

Zdieľať na facebooku