Vláda bude rokovať o sídle ELA a troch novelách zákonov v školstve

  Foto: Bigstock

Bratislava 25. augusta (TASR) – Trojica noviel zákonov zo školstva či zabezpečenie zriadenia sídla pre Európsky orgán práce (ELA) v hlavnom meste zamestnajú vládny kabinet. Ten sa schádza po sérii troch rokovaní online formou opäť prezenčne po tradičnej letnej prestávke. V programe stredajšieho rokovania vlády je zaradená aj novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, pričom od roku 2025 by sa malo zálohovať 90 percent nápojových obalov.
      

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhom novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) chce zefektívniť proces prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, nastať má aj komplexná zmena systému poradenstva a prevencie. V novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa rezort školstva zameral najmä na vzdelávanie učiteľov. Zjednodušuje sa aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zaviesť sa má aj nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom bude podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, o ktorom bude rokovať vláda.
      

Slovensko zabezpečí zriadenie sídla pre ELA v hlavnom meste. Vyplýva to zo zmluvy medzi hostiteľskou krajinou (Slovenskom) a agentúrou, ktorej znenie v stredu prerokuje vláda. Pred ratifikáciou ju ešte musí odsúhlasiť aj parlament.
      

Od roku 2025 by sa malo zálohovať 90 percent plastových a kovových jednorazových obalov na nápoje. Vládny kabinet bude rokovať o nových cieľoch, ktoré stanovuje novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.
      

Vojenské hodnosti by viac nemali získavať verejní funkcionári. Povýšenie do hodnosti vojaka v zálohe by malo byť možné len v prípade, že je povýšený zaradený do aktívnych záloh. Hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána sa majú udeľovať ako prejav morálneho ocenenia, nemali by ich však získavať verejní funkcionári. Vyplýva to z návrhu novely zákona o brannej povinnosti a ďalších zákonov, ktorý predložil rezort obrany.
     

Rezort spravodlivosti predložil na rokovanie vlády návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Obsahuje zjednotenie výlučne procesnoprávnej úpravy disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred NSS SR. Jeho účinnosť navrhuje od 1. decembra.
      

Kabinet na svojom stredajšom rokovaní prerokuje aj návrh nového zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ide najmä o transpozíciu európskej smernice, venuje sa však napríklad aj nevyžiadaným e-mailom. Cieľmi zákona sú okrem podpory hospodárskej súťaže, rozvoja vnútorného trhu a ochrany záujmov koncových užívateľov aj zabezpečenie prístupu k vysokokapacitným sieťam v čo najväčšej miere a ich využívania za primeranú cenu.
      

Manuál na testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19 priamo vo firmách, prijatý vládou v druhej polovici januára, by už nemal platiť. Ministerstvo hospodárstva SR ho navrhuje vláde zrušiť. Dôvodom sú ukončenie núdzového stavu a zmeny v COVID automate.

Zdieľať na facebooku