V. Križo poukazuje na nedostatok asistentov učiteľov

Viktor Križo upozornil, že len polovica učiteľov/tried/škôl/rodičov/detí, ktoré to potrebujú, dostane od septembra asistenta.
Viktor Križo upozornil, že len polovica učiteľov/tried/škôl/rodičov/detí, ktoré to potrebujú, dostane od septembra asistenta. / Foto: Shutterstock

Bratislava 29. júla (TASR) - V novom školskom roku 2021/2022 bude na školách nedostatok asistentov učiteľov. Upozorňuje na to Viktor Križo z Centra inkluzívneho vzdelávania, ktorý je zároveň aj členom Slovenskej komory učiteľov. Tvrdí, že ministerstvo školstva 27. júla zverejnilo výsledky prideľovania dotácií na asistentov učiteľa od septembra, pričom zvýšilo iba 43 úväzkov. Rezort školstva v reakcii pre TASR uviedol, že pripravuje novú koncepciu priraďovania asistentov učiteľa do škôl.
      

Križo poznamenal, že len polovica učiteľov/tried/škôl/rodičov/detí, ktoré to potrebujú, dostane od septembra asistenta. "Situácia tak aj v ďalšom školskom roku zostáva alarmujúca," tvrdí Križo. Uviedol, že školy požadovali k novému školskému roku viac ako 10.593 úväzkov asistentov.
      

Rezort školstva podľa Križa v marci avizoval, že dá osem miliónov eur na asistentov a podporné profesie. "Tieto eurofondové peniaze nie sú však nové finančné prostriedky, ale iba zostatok z nedočerpaných financií na tento istý účel z doterajších fondov projektu Pomáhajúce profesie z dielne Metodicko-pedagogického centra. Z neminutých peňazí tak pribudne k septembru ešte 349 asistentov," povedal s tým, že v školách má byť 5717 asistentov učiteľov, čo predstavuje necelých 54 percent potrieb škôl.
      

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tvrdí, že prideľovanie asistentov učiteľa prebieha na základe metodického pokynu k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
      

Podľa Križa sa v číslach vôbec nenachádzajú materské školy. "V materských školách pôsobia tiež pedagogickí asistenti/asistenti učiteľa. Podľa zberu dát k 15. septembru 2020 pôsobí celkovo v materskej škole 492 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa," uviedli z ministerstva školstva. To vyčlenilo na pomoc asistentov a inkluzívnych tímov v materských školách, základných školách a stredných školách 174,5 milióna eur zo zdrojov EÚ.
      

Rezort školstva pripravuje novú koncepciu priraďovania asistentov učiteľa do škôl. "V súčasnosti je systém priraďovania viazaný na odporúčanie poradenského zariadenia. Asistent učiteľa bude prideľovaný na triedu, nie na žiaka, aby mohol plnohodnotne pracovať s učiteľom a pracovať so všetkým žiakmi v triede," ozrejmilo ministerstvo. Súbežne sa pripravuje reforma špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vo forme podporných opatrení pre všetky deti.
      

Na úrovni materských škôl sa aj v súvislosti s implementáciou povinného predprimárneho vzdelávania zrealizuje podľa ministerstva pilotné overovanie pôsobenia pomocných vychovávateľov, ktorí budú zabezpečovať pomocné činnosti pri začleňovaní detí a žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. "V prípade pomocných vychovávateľov, ktorí budú pôsobiť v materských školách s vysokým zastúpením detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s rómskym materinským jazykom, budú požiadavky na uchádzačov nastavené tak, aby boli uprednostnení uchádzači ovládajúci rómsky jazyk a pochádzajúci z miestnej komunity," uzavrelo ministerstvo školstva.  

 

Zdieľať na facebooku