Rezort školstva podporí v rámci letných škôl 419 základných a 34 stredných škôl

Letné školy tento rok mohlo otvoriť násobne viac škôl.
Letné školy tento rok mohlo otvoriť násobne viac škôl. / Foto: Bigstock

Bratislava 26. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podporí v rámci letných škôl 419 základných a 34 stredných škôl. Vlani bolo podporených 244 škôl. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva, oproti vlaňajšiemu roku ide o nárast, ktorý by bol ešte väčší, pokiaľ by ministerstvo nespúšťalo pokračovanie doučovania Spolu múdrejší od septembra 2021.
      

Školy sa podľa ministerstva školstva zameriavajú viac na tento typ vzdelávania, pretože počas školského roku sa zdá učiteľom doučovanie efektívnejšie. "Na tento projekt ministerstvo našlo finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov vo výške 344.500 eur a zo štátneho rozpočtu vo výške 769.500 eur," priblížilo ministerstvo školstva.  
      

Do letných škôl sa budú môcť v tomto roku zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. "Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Do projektu sa zapojí celkovo 34 stredných škôl (podporené boli všetky žiadosti) v 207 cykloch," uviedli z rezortu školstva.
      

Najviac letných škôl medzi základnými školami sa bude realizovať v Prešovskom kraji (79), Banskobystrickom kraji (76) a Košickom kraji (66). Naopak, najmenej ich bude v Bratislavskom kraji (17). Letných škôl medzi strednými školami bude najviac v Trnavskom (8) a Žilinskom kraji (7). Najmenej ich bude v Prešovskom kraji (2). Ministerstvo ozrejmilo, že ide o predbežné počty, keďže letné školy sa začínajú realizovať v auguste.  
      

Školy môžu realizovať letné školy v päťdňových cykloch od 9. do 27. augusta. Základná škola môže zorganizovať viaceré týždňové cykly alebo cyklus realizovať súbežne vo viacerých skupinách. Školy môžu zvoliť krátky cyklus – štyri až šesť vyučovacích hodín denne alebo dlhý cyklus – sedem až desať vyučovacích hodín denne. Stredné školy môžu organizovať krátky alebo dlhý cyklus v trvaní desať alebo 15 dní s denným počtom hodín štyri až šesť, a to tiež počas troch posledných týždňov augusta.
      

"V minulom i v tomto roku bolo cieľom letných škôl pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity," dodali z ministerstva školstva. Veľký dôraz sa bude klásť najmä na upevňovanie vedomostí a zručností.
 

Zdieľať na facebooku