S.Síthová: Pripravujeme súbor opatrení,aby sme minimalizovali opakovanie ročníka

  Foto: Bigstock

Bratislava 22. júla (TASR) - Konkrétne riešenia a minimalizácia opakovania ročníka. To je hlavným cieľom nového balíka opatrení z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorý bude predstavený koncom augusta. Pôjde vôbec o prvú koncepciu, ktorá bude riešiť zabránenie opakovaniu ročníka. Jej realizácii bude predchádzať diskusia s odborníkmi z praxe aj inými rezortmi. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      

Rezort školstva pracuje na systémových krokoch, ktoré nebudú len jednorazovým riešením, ako napríklad plošný zákaz opakovania ročníka. Podľa ministerstva je v záujme žiaka, aby si dostatočne osvojil potrebné vedomosti a zručnosti, na ktorých môže stavať v nasledujúcom vzdelávaní či v praktickom živote.  
      

Ministerstvo školstva pripravuje súbor opatrení, ktoré by minimalizovali opakovanie ročníka. Jedným z nich bude samostatný projekt na doučovanie tých žiakov, ktorí to najviac potrebujú. Posilnené budú aj podporné profesie v školách. Doteraz bolo na asistentov a inkluzívne tímy vyčlenených 174,5 milióna eur zo zdrojov EÚ.
      

Prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky sa nachádza aj v pláne obnovy, na ktorú spolu s ostatnými oblasťami bolo vyčlenených 210 miliónov eur. "Podporné tímy v školách musíme posilniť, aby sme dokázali pozerať sa na každé jedno dieťa bez rozdielu tak, aby sme vnímali jeho individuálne potreby," zdôraznila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.
      

Problematika prepadávania má okrem vzdelanostnej oblasti presah aj do sociálnej. "Opakovanie ročníka sa netýka len samotného vzdelávania, ale aj toho, či má dieťa vhodné sociálne podmienky, ktoré by ho posúvali vpred," doplnila Síthová. Aj preto ministerstvo školstva iniciovalo rokovanie so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňou Gáborčákovou. Oslovené budú aj Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Naplánované je i stretnutie s riaditeľmi základných škôl, špeciálnymi, sociálnymi pedagógmi a ďalšími aktérmi.

Zdieľať na facebooku