ŠPÚ vyškolil 45 pracovníkov škôl pracujúcich so žiakmi z rómskych komunít

ŠPÚ vyškolil 45 pracovníkov
ŠPÚ vyškolil 45 pracovníkov / Foto: Pexels

Bratislava 12. júla (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vyškolil 45 pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odlišnosti žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a podporovania interkultúrnej výchovy v školách. "Účastníci spoznali možnosti vyučovania a používania rómskeho jazyka v základných a stredných školách, spoluprácou s rómskou komunitou – rodinou a školou, používaním inovatívnych vzdelávacích metód a didaktických prístupov, ktoré podporujú interkultúrnu výchovu a odbúravajú predsudky a stereotypy voči Rómom," uviedli zo ŠPÚ.

Realizácia inovatívneho vzdelávania školského manažmentu je súčasťou projektu v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.

Hlavným cieľom preddefinovaného projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a tiež podpora demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Zdieľať na facebooku