B.Gröhling: Žiaci sa môžu do 30. júna prihlásiť do výboru pre zmeny vo vzdelávaní

K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj žiaci.
K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj žiaci. / Foto: Shutterstock

 Bratislava 28. júna (TASR) - K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj žiaci. Do 30. júna sa môžu prihlásiť do Žiackeho poradného výboru, potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.
      

Žiacky poradný výbor bude fungovať ako miesto, kde môžu aktívni žiaci prichádzať s návrhmi na zlepšenie vzdelávania. Bude jedným z pilierov v zmenách v učive a spôsoboch vzdelávania, na ktorých pracuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so Štátnym pedagogickým ústavom.
      

Premeny v obsahu vzdelávania sa uskutočnia na troch úrovniach. Koordinovať ich a dohliadať na ne budú samotní učitelia a riaditelia z praxe, ktorí zastupujú rozmanité druhy. Zmeny v jednotlivých predmetoch majú na starosti učitelia, odborníci aj akademici, medzi ktorými sú aj Daniel Hevier, Miron Zelina, Peter Farárik či Tibor Hujdič.
      

Predmetové komisie sa otvorili prvýkrát pre všetkých a prihlásilo sa do nich takmer 300 ľudí. Pri tvorbe učiva sa po prvý raz predmety prepoja tak, aby učivo na seba nadväzovalo. Do učiva sa majú tiež dostať potrebné prierezové a aktuálne témy, ako je digitálna, environmentálna, finančná gramotnosť či rozvoj kritického myslenia.
      

Tretím pilierom zmien budú samotní žiaci. "Zároveň umožňujeme žiakom zapojiť sa do týchto zmien a konzultovať ich. Chceme, aby zmeny vo vzdelávaní viedli nielen učitelia a odborníci, ale aby sa v nich zohľadnili aj skúsenosti žiakov a mladých ľudí. Vyzývam preto žiakov, aby využili možnosť prispieť k zmenám v školstve a zapojili sa do Žiackeho poradného výboru," uviedol Gröhling.
      

Členmi Žiackeho poradného výboru sa môžu stať žiaci od 6. ročníka základnej školy až po posledný ročník strednej školy. Členstvo vo výbore trvá dva roky.
 

Zdieľať na facebooku