Ministerstvo školstva podporí 144 žiadateľov v projekte Modernejšia škola sumou 3,5 milióna eur

Modernizovať svoje školy chcelo až 1845 škôl.
Modernizovať svoje školy chcelo až 1845 škôl. / Foto: FB

 Bratislava 25. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podporí 144 žiadateľov v projekte Modernejšia škola v celkovej sume 3,5 milióna eur. Vyplýva to z vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie ministerstva školstva na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách, ktoré je zverejnené na webe rezortu.
      

Ministerstvu školstva bolo predložených celkovo 1845 žiadostí. "Odborná komisia pri posudzovaní a hodnotení jednotlivých žiadostí postupovala podľa vopred zadaných výberových kritérií a ich váhy, a to počet žiakov školy, štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy, regionálne kritériá a projekt – vypracovanie," uvádza sa na webe rezortu školstva.
      

V najbližších dňoch budú úspešných žiadateľov kontaktovať na emailovej adrese uvedenej v projekte zamestnanci ministerstva s ďalšími informáciami o postupe.
      

"Vzhľadom na veľký záujem škôl o takýto typ dotácie a modernizačný dlh, ktorý je v školách, ministerstvo vyvíja aktivity, aby v budúcom školskom roku získalo finančné prostriedky na ďalšie kolo podpory inovatívnych prístupov priestorových riešení a výučby v základných a v stredných školách," poznamenalo ministerstvo školstva. Ako doplnilo, zoznam nepodporených žiadateľov je považovaný za zásobník projektov, ktoré ministerstvo po získaní ďalších finančných prostriedkov bude postupne podporovať.
      

Cieľom projektu Modernejšia škola je pretvoriť triedy tak, aby umožnili prechod od klasickej "frontálnej" alebo "prednáškovej" výučby k takej, ktorá aktívne zapája žiaka do procesu, podporuje tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. V spoločných priestoroch škôl môžu školy z príspevku tiež 

Zdieľať na facebooku