Vzdelávacie organizácie žiadajú redukciu a zmenu obsahu učiva

  Foto: Bigstock

 Bratislava 24. júna (TASR) - Zoskupenie 12+, ktoré tvorí 12 organizácií pôsobiacich na rôznych úrovniach vzdelávania, podporuje kurikulárnu reformu. Poukazujú na to, že zmenu v školstve potrebujú najmä deti. Členovia tohto zoskupenia uviedli, že nespokojnosť rodičov, žiakov i učiteľov počas pandémie s tým, čo a ako sa deti v školách učia, rozprúdila diskusiu o nevyhnutnej a dlhodobo odkladanej zmene.
      

Poukázali pritom na to, že po zmenách volajú učitelia, ale aj žiaci a rodičia, ktorí chcú, aby vzdelávanie dávalo životu detí výhľad uplatniť sa a zvládať výzvy modernej doby. Odborníci zo Z12+ podporujú reformu vzdelávania zameranú na dieťa plne rozvíjajúce svoj vlastný potenciál. Kľúčovou súčasťou reformy musí byť podľa nich redukcia a zmena obsahu učiva.
      

Štátny pedagogický ústav začína pracovať na zmenách - novom štátnom vzdelávacom programe pre základné školy, ktorý má byť finalizovaný začiatkom roka 2023. Zavádzanie nového kurikula bude z plánu obnovy finančne podporované nielen príspevkom na vzdelávanie pedagógov, ale aj konzultáciami pre školy prostredníctvom kurikulárnych centier, poradenstvom a tvorbou nárokovateľných podporných opatrení pre žiakov.
      

Členovia Z12+ tvrdia, že takto rozsiahly projekt je náročný a dlhodobý. "Do života základných škôl sa bude postupne zavádzať od septembra 2023 do septembra 2026. Vytvorí sa tak dostatočný priestor pre jeho pilotné overovanie," poznamenalo Z12+ vo svojom vyhlásení.
      

"Spoluúčasť aktérov z praxe, schválený objem financií, celospoločenská objednávka a politická podpora majú nateraz potenciál podporiť proces zmeny, aby nezostala len na papieri, ale premietla sa tam, kde ju už na Slovensku nevyhnutne potrebujeme - do života škôl a predovšetkým detí," uviedlo Z12+. Ako dodali, úspešné pokračovanie kurikulárnej reformy si bude vyžadovať kontinuálny široký dialóg aktérov "od jaslí po vedu" a predovšetkým nadstranícku dohodu o kontinuite tohto procesu, presahujúcu funkčné obdobie jedného ministra.
      

Eva Ohraďanová z Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení SR uviedla, že pandémia odhalila viacero nedostatkov školského systému a odpovedala na otázku prečo by sa so zmenou kurikulárnej reformy malo začať teraz. "Ak má byť zmena nastavená dobre, tak sa má dotknúť všetkých a všetkého," povedala s tým, že má byť zameraná najmä na dieťa. Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl dodala, že na kurikule by mali pracovať najmä odborníci.
 

Zdieľať na facebooku