SKU: Do výberových konaní na riaditeľov škôl sa hlásia priemerne dvaja kandidáti

Viac ako 40 percent škôl malo iba jedného kandidáta na riaditeľa.
Viac ako 40 percent škôl malo iba jedného kandidáta na riaditeľa. / Foto: Zuzana Gránska

Bratislava 21. júna (TASR) - Priemerne sa do výberových konaní na riaditeľov škôl hlásia dvaja kandidáti, pričom v poslednom desaťročí dokonca badať klesajúcu tendenciu. Viac ako 40 percent škôl malo iba jedného kandidáta. Vyplýva to z prieskumu atraktivity riaditeľského povolania na Slovensku od Slovenskej komory učiteľov (SKU), o ktorom TASR informoval Viktor Križo zo SKU.
      

Križo tvrdí, že záujem o povolanie riaditeľa je nízky a ťažko možno ešte hovoriť o výbere, ak rada školy v mnohých prípadoch rozhoduje o jedinom kandidátovi, hoci aj pri dvoch kandidátoch výber nemusí byť dostatočný. V prieskume sa komora učiteľov pýtala aj na to, koľko rokov je aktuálny riaditeľ vo funkcii. Z dát vyplýva, že priemerne ide o dve funkčné obdobia (desať rokov), pričom na stredných školách je to menej. Naopak, v materských viac riaditeľ ostáva vo funkcie dlhšie.
      

"Sledovali sme aj finančné ohodnotenie riaditeľov škôl. Ukázalo sa, že priemerne riaditeľ školy zarába 2023 eur, pričom sú tiež rozdiely v typoch škôl. Na stredných školách je plat najvyšší, zároveň je tam aj vyšší záujem o funkciu riaditeľa. Najnižší plat je v materských školách, kde je aj atraktivita veľmi nízka," poznamenal Križo. Výšku príplatku za riadenie sa podľa jeho slov priemerne pohybuje okolo 303 eur.
      

"Nízky záujem o pozície riaditeľov škôl je multifaktoriálny problém. Svoj podiel na ňom má tak systém odmeňovania, ako aj priveľká zodpovednosť, ale nazdávame sa, že aj obava byť protikandidátom pôvodného riaditeľa školy," uviedol Križo. Aktuálna publikácia Transparentný výber riaditeľov škôl, ktorú komora vydala spolu s Transparency International Slovensko, zdôrazňuje, že za nízkou atraktivitou môže byť z veľkej miery netransparentný priebeh výberového konania.
      

SKU realizovala v apríli prieskum medzi obcami a mestami SR v súvislosti s atraktivitou riaditeľského povolania na Slovensku. Do vzorky zaradili 465 materských, základných a stredných škôl v 56 väčších i menších mestách a obciach.

Zdieľať na facebooku