ŠPÚ pripravuje webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov v materských školách

  Foto: Pexels

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje koncom júna (28. a 29. 6.) webináre zamerané na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov v materských školách. Venovaný bude témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami či najčastejšie chyby pri argumentácii. 


Témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti, ktorá je dostupná na webe ŠPÚ. Účasť na webinári je bezplatná.
      

Program webinára tvoria dve časti. Prvou je téma mediálna gramotnosť a kritické myslenie a druhá ako podporiť rozvoj kritického myslenia u detí.

Zdieľať na facebooku