ŠPÚ odporúča obmedziť opakovanie ročníka na výnimočné prípady

ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia.
ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia. / Foto: Bigstock

Bratislava 17. júna (TASR) - Obmedziť opakovanie ročníka či hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako "nedostatočné" iba na výnimočné prípady odporúča Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách v školskom roku 2020/2021.
      

ŠPÚ tvrdí, že označenie vzdelávacích výsledkov žiaka ako nedostatočné je demotivujúcim prvkom a znižuje vieru žiaka vo vlastný pokrok, úspech a možnosti uplatnenia. "Pre takéto hodnotenie je potrebné zhodnotiť reálnosť očakávaných cieľov a dôležitosť neosvojeného učiva v požadovanej kvalite vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu s ohľadom na individuálne podmienky žiaka a poskytovanú podporu počas dištančného vzdelávania a/alebo po návrate do školy," konštatuje ŠPÚ.
      

Zároveň podľa ŠPÚ by sa mali premyslieť možnosti dodatočnej podpory na dosiahnutie stanovených cieľov v kľúčových oblastiach vzdelávania nevyhnutných pre ďalší rozvoj. "Opakovanie ročníka z dôvodu neplnenia povinností je potrebné zvažovať aj s vedomím toho, či sa podarilo škole objektívne a dôsledne preskúmať dôvody nezapájania sa do dištančnej výučby. Za prejavmi otvoreného nezáujmu a apatie žiaka sa môžu skrývať komplexné a citlivé dôvody, ktoré ani samotné dieťa alebo rodičia nedokážu pomenovať," uvádza sa v metodickom odporúčaní. Ako dodal ŠPÚ, opakovanie ročníka významne zvyšuje riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky. V prípade viacnásobného opakovania ročníka môžu dokonca žiaci ukončiť plnenie povinnej školskej dochádzky ešte pred ukončením základnej školy, čo môže mať negatívne následky na celkovú uplatniteľnosť takýchto žiakov v dospelosti.
      

"Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl prináša zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia základných a stredných škôl pri záverečnom hodnotení (nielen) v tomto školskom roku rešpektovať," tvrdí ŠPÚ. Základným východiskom pre formulovanie zásad hodnotenia je niekoľko princípov. Hodnotenie by malo byť pre každé dieťa podľa ŠPÚ motiváciou, podporou, spravodlivé, rešpektujúce a objektívne.

Zdieľať na facebooku