IVP: Spokojnosť učiteľov s riaditeľmi v 2. funkčnom období je vyššia ako pri prvom

Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období.
Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. / Foto: Bigstock

Bratislava 17. júna (TASR) - Spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere po zohľadnení relevantných faktorov vyššia ako pri ich prvom a treťom funkčnom období. Vyplýva to z analýzy vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov od Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Miera spokojnosti učiteľov v školách s riaditeľmi v štvrtom a piatom funkčnom období je na úrovni spokojnosti s riaditeľmi, ktorí pôsobia na školách vo svojom druhom funkčnom období. IVP konštatuje, že aj v školách s riaditeľmi pôsobiacimi viac ako 20 rokov bola zaznamenaná vysoká spokojnosť učiteľov. "Analýza vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov neopodstatnila obmedzenie výkonu práce riaditeľa, keďže aj v školách s riaditeľmi pôsobiacimi vo funkcii dlhšie ako 15 rokov bola zaznamenaná vysoká spokojnosť učiteľov," uvádzajú analytici. Jedno z možných vysvetlení nejednoznačných výsledkov je podľa nich rôzne správanie sa a vplyv rady školy a zriaďovateľa pri výbere riaditeľa školy, ktoré IVP nevie dátami zachytiť.
      

Dôležitým faktorom vplývajúcim na spokojnosť učiteľov môže byť aj priemerná výška nenárokovateľnej zložky mzdy (odmena a osobný príplatok). "Zatiaľ čo sa celkovo javí byť dôležitým faktorom spokojnosti učiteľov, hlbšia analýza poukazuje na to, že tento efekt je významný predovšetkým počas prvého funkčného obdobia riaditeľov," poznamenali analytici.
      

Počet funkčných období riaditeľov škôl na Slovensku v súčasnosti nie je obmedzený. Z merania TALIS 2018 vyplýva, že riaditelia škôl na Slovensku pôsobia v priemere v rámci OECD krajín na školách dlhšie a majú širšie kompetencie.
      

Na účely tejto analýzy boli využité dáta z OECD databázy TALIS (2018), ktorá zbiera údaje o učiteľoch a riaditeľoch druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií.

Zdieľať na facebooku