NÚCEM: Vyše 12.000 deviatakov sa zapojilo do monitoringu vedomostí a postojov

  Foto: Bigstock

Bratislava 16. júna (TASR) - Vyše 12.000 deviatakov a štvrtákov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa od 31. mája do 11. júna zapojilo do reprezentatívneho monitoringu vedomostí a postojov. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s vybranými školami realizoval monitoring o dištančnom vzdelávaní, pričom sa do neho zapojilo 476 škôl. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Cieľom bolo získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej je možné vyhodnotiť dosah dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí vybranej populácie žiakov na Slovensku. Získané dáta zároveň poskytnú dôležité podklady pre nastavenie vzdelávacieho obsahu v najbližších školských rokoch.
      

Žiaci počas monitoringu vypĺňali postojové dotazníky zamerané na hodnotenie priebehu dištančného vzdelávania z ich pohľadu. Následne riešili vedomostné testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Vypĺňanie dotazníkov a testov sa uskutočnilo elektronicky.
      

Do 30. júna poskytne NÚCEM každej zapojenej škole výsledky z jednotlivých testov na úrovni žiaka, školy a celkového priemeru reprezentatívnej vzorky, ktoré budú pre každú školu prístupné prostredníctvom platformy EduPage. Testy ani dotazníky, ktoré boli použité pri realizácii monitoringu, nebudú zverejnené, pretože slúžia ako výskumný nástroj, ktorý je súčasťou dlhodobého výskumného zámeru.
      

Výsledky monitoringu spracované na úrovni celého Slovenska plánuje NÚCEM zverejniť v septembri.

Zdieľať na facebooku