V regiónoch sa online diskutuje o Stratégii inkluzívneho vzdelávania

  Foto: Bigstock

 Bratislava 16. júna (TASR) - Ako dosiahnuť rozvoj potenciálu všetkých žiakov a celej spoločnosti či to, aké sú príklady dobrej praxe a v čom spočívajú bariéry pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. To sú otázky, ktoré predložilo ministerstvo školstva všetkým aktérom inkluzívneho vzdelávania v rámci prípravy strategického dokumentu na ďalšie desaťročie. Tento proces pokračuje druhým kolom participatívnych online stretnutí v ôsmich regiónoch Slovenska. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Pri tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania chce rezort školstva zohľadniť aj problémy a návrhy riešení z praxe. Regionálnym diskusiám preto predchádzalo stretnutie so 114 zástupcami aktérov vo vzdelávaní "od jaslí po vedu" na pôde Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV). V nej sú zastúpené organizácie a platformy rodičov, žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl, učitelia, odborní zamestnanci, riaditelia, zriaďovatelia škôl, univerzity a fakulty pripravujúce budúcich učiteľov, vedci, neziskové organizácie, firmy a zamestnávatelia, ako aj podporovatelia inklúzie zo Slovenska i zahraničia. So všetkými týmito aktérmi ministerstvo školstva počas uplynulých dní diskutovalo o príkladoch dobrej praxe i bariérach pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.
      

"Vychádzame z toho, že skladba triedy je prirodzene heterogénna. Zaujíma nás, čo by aktéri potrebovali, aby sme o pár rokov mohli povedať, že sme sa v práci s touto rôznorodosťou posunuli k lepšiemu, v prospech nás všetkých," uviedla riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania ministerstva školstva Svetlana Síthová. Inkluzívny prístup vo vzdelávaní podľa predsedu expertnej pracovnej skupiny Mirona Zelinu, ktorá návrh Stratégie inkluzívneho vzdelávania pripravuje, vychádza z humanistických princípov. "Zabezpečuje ľudské právo na kvalitné vzdelanie, ktoré rešpektuje individuálne osobitosti jednotlivca,“ uviedol. Ako dodal, spoločným cieľom bude zamerať vzdelávanie viac na získavanie kompetencií potrebných pre zdravý, aktívny, občiansky, profesionálny i osobný život.
      

Ďalšie stretnutia ministerstvo školstva spolu so SKAV odštartujú 1. júla. Hovoriť sa bude o dvoch základných pilieroch inkluzívneho vzdelávania - o kvalitnom vzdelávaní a rovnocennom prístupe. Súčasťou budú i konkrétne strategické ciele, ktoré sú súčasťou pripravovaných zmien ako napríklad neformálne a celoživotné vzdelávanie, kultúra školy, flexibilita výchovno-vzdelávacieho systému, podporné opatrenia, reforma poradenského systému, desegregácia a debarierizácia škôl, podpora pedagógov, odborných tímov a asistentov učiteľa.
      

Následne od septembra sa uskutoční ďalšie kolo participácie, ktoré sa bude týkať nastavovania implementačného procesu.
 

Zdieľať na facebooku