Odborníci: Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu

  Foto: Bigstock

 Bratislava 14. júna (TASR) - Namiesto opakovania ročníka treba deťom zabezpečiť účinnú podporu, vyzývajú ministerstvo školstva odborníci. Poukazujú na to, že v máji vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021. Z neho vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník. TASR o tom informoval analytik z Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.
      

Viacerí odborníci z praxe, mimovládnych organizácií, vysokých škôl a štátnych inštitúcií považujú takúto prax najmä vzhľadom na pandemickú situáciu za mimoriadne nevhodnú. Preto vyzývajú ministerstvo školstva, aby upravilo svoje usmernenie tak, aby nemohlo dochádzať k opakovaniu ročníka. Zároveň vyzývajú ministerstvo školstva, aby namiesto opakovania ročníka zabezpečilo žiakom účinnú dodatočnú podporu.
      

"Desiatky tisíc žiakov nemali počas pandémie ochorenia COVID-19 dostatočný prístup k vzdelávaniu najmä v dôsledku dlhodobo zatvorených škôl a prechodu na dištančné vzdelávanie. Preto možno predpokladať, že počet žiakov, ktorí budú musieť opakovať ročník, vďaka usmerneniu ministerstva školstva výrazne stúpne," uviedli signatári výzvy. Zároveň tvrdia, že opakovanie ročníka nie je účinný nástroj na podporu žiakov a môže mať negatívny dosah na ich budúci život.
      

Usmernenie ministerstva školstva signatári výzvy považujú za neprijateľné z niekoľkých dôvodov. Tvrdia, že značná časť žiakov mala počas pandémie obmedzený prístup k vzdelávaniu či to, že vzdelávanie na diaľku nebolo plnohodnotnou náhradou bežného prezenčného vyučovania. Svoju výzvu odôvodňujú aj tým, že podporné opatrenia pre žiakov zasiahli len malú časť z nich a nemuseli byť účinné. Tvrdia, že usmernenie ministerstva školstva neposkytuje dostatočné záruky, že opakovanie ročníka sa bude uplatňovať len výnimočne a z objektívnych príčin. Poznamenali aj to, že namiesto opakovania ročníka treba žiakom poskytnúť účinnú dodatočnú podporu.
      

Iniciátorom výzvy je Centrum vzdelávacích analýz. Za výzvou stojí napríklad aj bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, výkonná riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski, učiteľ a psychológ Viktor Križo či Andrea Settey Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas.

Zdieľať na facebooku