ŠPÚ: Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí.
Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. / Foto: Bigstock

Bratislava 11. júna (TASR) - Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadili Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže žiacky poradný výbor. Prostredníctvom neho dostanú žiaci príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety. TASR o tom informovala Katarína Obuchová zo ŠPÚ.
      

O členstvo sa môže uchádzať akýkoľvek mladý človek od šiesteho ročníka základnej školy až po posledný ročník stredných škôl. Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu, to sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku poradného orgánu žiakov, oslovil ŠPÚ. Pôjde o stály poradný orgán oboch, ŠPÚ aj IUVENTY, k témam, ktoré sú v ich pôsobnosti. "Dnes aj vďaka žiackemu poradnému výboru je jasné, že mladí ľudia majú svoje nezameniteľné miesto v spoločnosti a že na ich názore záleží," uviedol Babjak.
      

Nový orgán bude miestom pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania. "Naším cieľom je, aby boli mladí ľudia vnútorne motivovaní učiť sa, všestranne sa rozvíjať a angažovať sa v dianí v školách aj v širšej spoločnosti. Poznanie ich názorov a potrieb nám môže pri plnení tohto cieľa významne pomôcť," uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ. Členovia budú takisto vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov v školách aj v spoločnosti.
      

Život mladých sa odohráva aj mimo školy. "Preto je dôležité s nimi konzultovať a zapájať ich do rozhodovaní aj v ďalších oblastiach života, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Tým sa napĺňa princíp participatívnosti v tvorbe a realizácii takzvanej mládežníckej politiky," povedal generálny riaditeľ IUVENTY Peter Lenčo.
      

Žiacky poradný orgán bude mať 16 členov rovnomerne zastupujúcich základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členom sa môže stať žiak od šiesteho ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov. Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna.
 

Zdieľať na facebooku