Analytici: Finančné prostriedky na organizáciu letných škôl by sa mali zvýšiť

Ministerstvo školstva zatiaľ vyčlenilo finančné prostriedky na organizáciu letných škôl vo výške 422.500 eur.
Ministerstvo školstva zatiaľ vyčlenilo finančné prostriedky na organizáciu letných škôl vo výške 422.500 eur. / Foto: Bigstock

 Bratislava 17. mája (TASR) - Finančné prostriedky na organizáciu letných škôl by sa mali zvýšiť. Tvrdia to analytici z Centra vzdelávacích analýz. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zatiaľ vyčlenilo finančné prostriedky na organizáciu letných škôl vo výške 422.500 eur.
      

"V závislosti od počtu zapojených škôl, respektíve detí a dĺžky letnej školy by bolo nutné na realizáciu letných škôl vyčleniť omnoho vyššiu sumu, ako tomu bolo minulý rok a aká bola vyčlenená na tento rok," tvrdia analytici. Poznamenali, že napríklad štyri týždne trvajúca letná škola pre 20 percent offline žiakov by podľa ich prepočtov stála približne 3,7 milióna eur.
      

Súčasne treba podľa analytikov upraviť organizáciu letných škôl, aby boli čo najviac kompenzačné z hľadiska nadobúdania vedomostí a zručností detí a mladých ľudí. "Podľa výsledkov výskumu a zahraničných skúseností by letná škola mala trvať najmenej päť týždňov, vzdelávacia zložka by mala zaberať najmenej tri až štyri hodiny denne a vzdelávanie by sa malo uskutočňovať v menších skupinách (maximálne 15 žiakov)," uviedli analytici z Centra vzdelávacích analýz. Z hľadiska obsahu je podľa nich dôležité, aby vyučovanie bolo v súlade so školským vzdelávacím programom a s potrebami a záujmami žiakov, pričom dôraz by sa mal klásť na vyučovací jazyk a matematiku.
      

Analytici uviedli, že zároveň by sa mali zbierať podrobnejšie údaje o realizácii letných škôl. "Pred vyhlásením výzvy by sa mali zbierať údaje o záujme škôl a učiteľov o realizáciu letných škôl. Následne by sa mali zbierať a vyhodnocovať údaje od zapojených škôl, napríklad koľko a akých žiakov sa reálne zapojilo do letných škôl, či aké ťažkosti mali školy počas realizácie letných škôl,"  poznamenali. Ako doplnili, súčasne by sa v spolupráci s výskumným tímom mala vyhodnotiť účinnosť letných škôl.
      

Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov od 9. do 27. augusta. Vlani sa do programu zapojilo 244 škôl. Momentálne je na organizáciu letných škôl vyčlenená finančná čiastka vo výške 422.500 eur. Tento rok je rezort školstva opäť pripravený zvýšiť alokovanú sumu v prípade zvýšeného záujmu o účasť v programe.
 

Zdieľať na facebooku