Školy sa môžu prihlásiť na podujatie zamerané na demokratické školské prostredie

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. mája (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých". Aktivita je realizovaná v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.
      

Hlavným zameraním a cieľmi Slovenskej akadémie je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí či podporiť školy v zavádzaní zmien v kľúčových oblastiach školského života, ako sú vyučovanie a učenie sa, riadenie či spolupráca s komunitou. Okrem toho tiež oboznámiť účastníkov s najnovšími prístupmi a nástrojmi Rady Európy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu vrátane referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru a podporovať ich využitie vo vzdelávacej praxi, ale aj podporiť partnerstvo a spoluprácu medzi školami a ostatnými aktérmi.
      

Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s názvom projektu. Každá škola zostaví trojčlenný školský tím. Prvá časť Slovenskej akadémie sa uskutoční v októbri, účasť bude bezplatná a prebehne prezenčne alebo online, a to v závislosti od epidemiologickej situácie.
      

Záujemcovia musia vyplniť prihlasovací formulár najneskôr do 30. mája. Bližšie informácie sú zverejnené na webe ŠPÚ.
 

Zdieľať na facebooku