Články: Pre študentov
O projekte

 

Školy sa môžu prihlásiť na podujatie zamerané na demokratické školské prostredie

TASR
Autor článku
Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 11. mája (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých". Aktivita je realizovaná v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.
      

Hlavným zameraním a cieľmi Slovenskej akadémie je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí či podporiť školy v zavádzaní zmien v kľúčových oblastiach školského života, ako sú vyučovanie a učenie sa, riadenie či spolupráca s komunitou. Okrem toho tiež oboznámiť účastníkov s najnovšími prístupmi a nástrojmi Rady Európy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu vrátane referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru a podporovať ich využitie vo vzdelávacej praxi, ale aj podporiť partnerstvo a spoluprácu medzi školami a ostatnými aktérmi.
      

Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s názvom projektu. Každá škola zostaví trojčlenný školský tím. Prvá časť Slovenskej akadémie sa uskutoční v októbri, účasť bude bezplatná a prebehne prezenčne alebo online, a to v závislosti od epidemiologickej situácie.
      

Záujemcovia musia vyplniť prihlasovací formulár najneskôr do 30. mája. Bližšie informácie sú zverejnené na webe ŠPÚ.
 

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.