NÚCEM: Učitelia môžu zistiť, čo majú žiakov v nasledujúcom období doučiť

Základné a stredné školy môžu do konca mája elektronicky overovať úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní.
Základné a stredné školy môžu do konca mája elektronicky overovať úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. / Foto: Bigstock

Bratislava 4. mája (TASR) - Základné a stredné školy môžu do konca mája elektronicky overovať úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. Po návrate žiakov do škôl je okrem obnovenia ich sociálnych kontaktov dôležité i to, aby učitelia získali spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností, ktoré si žiaci osvojili počas dištančného vzdelávania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) preto pripravil ponuku jarných e-testov so zameraním na žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl a aj na stredoškolákov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Vzhľadom na náročnejšie podmienky vzdelávania počas pandémie nového koronavírusu pripravil rezort školstva pre školy projekt zameraný na posilnenie vedomostí. "Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme v rámci projektu Spolu múdrejší 1,5 milióna eur na doučovanie žiakov, ktorí to potrebujú a teraz prichádzame s ďalšou iniciatívou, ktorá pomôže zistiť úroveň vedomostí žiakov," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl sú tak pripravené e-testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Pre žiakov 2. až 4. ročníka stredných škôl sú okrem vyučovacích jazykov a matematiky k dispozícii aj elektronické testy z cudzích jazykov, a to z anglického, nemeckého a ruského.
      

"Učitelia môžu tieto testy využiť na diagnostiku vedomostnej úrovne žiakov z hlavných vyučovacích predmetov, ako sú matematika, vyučovacie a cudzie jazyky," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Ako dodala, objektívne výsledky testov môžu byť pre učiteľov pomôckou pri postupnom vyrovnávaní rozdielov v úrovni vedomostí žiakov po ich návrate do škôl.
      

Pre maturantov NÚCEM pripravil aj cvičné témy a zadania písomných prác z vyučovacích jazykov (slovenský a maďarský) a cudzích jazykov (úrovne B1, B2, C1). Učitelia môžu maturantom zadať písomné práce a ohodnotiť ich štylistické, jazykové a komunikačné kompetencie v písomnom prejave. Na základe metodického usmernenia rezortu školstva k návratu žiakov do škôl NÚCEM neodporúča učiteľom, aby e-testy zadávali žiakom v čase adaptačného obdobia po návrate do škôl.
 

Zdieľať na facebooku