Spoluprácu ŠIOV s Asociáciou stredných odborných škôl potvrdilo memorandum

Spoluprácu ŠIOV s Asociáciou stredných odborných škôl potvrdilo memorandum
Spoluprácu ŠIOV s Asociáciou stredných odborných škôl potvrdilo memorandum / Foto: Bigstock

 Bratislava 4. mája (TASR) - Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Asociácia stredných odborných škôl Slovenska sa dohodli na blízkej vzájomnej spolupráci. Formálnym potvrdením tohto záväzku je memorandum, ktoré podpísali v apríli. Informuje o tom ŠIOV na svojom webe.
      

Memorandum dáva priestor na vytvorenie partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy a dáva možnosť zapájať sa do prípravy dokumentov. "Podpis memoranda je oficiálnym potvrdením nášho partnerstva a spoločného cieľa, ktorým je ďalší rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania na Slovensku. Teší ma, že aj vďaka nemu budeme s Asociáciou stredných odborných škôl a jej členmi spolupracovať ešte intenzívnejšie a priamejšie. Školské asociácie sú spolu so stavovskými, profesijnými organizáciami a zamestnávateľmi našimi mimoriadne dôležitými partnermi," konštatoval riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár.
      

"Memorandum je logickým vyústením dlhodobej spolupráce smerujúcej k zlepšeniu postavenia stredných odborných škôl. Zvlášť v dnešnej dobe je priam nevyhnutná podpora stredných odborných škôl prostredníctvom rôznych aktivít, ako napríklad vzdelávanie učiteľov či uplatnenie digitálneho príspevku," zdôraznil riaditeľ Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény. V rámci memoranda si obe inštitúcie stanovili konkrétne kroky vzájomnej spolupráce, medzi ktorými je tiež vytvorenie odbornej diskusnej platformy na tému nového smerovania odborného vzdelávania a prípravy či aktívna účasť na konferenciách, seminároch a webinároch.

Zdieľať na facebooku