Digitálna transformácia škôl musí zohľadňovať potreby žiakov

  Foto: Bigstock

Bratislava 23. apríla (TASR) - Projektory, reproduktory, kopírky či projekčné plátna. Slovensko sa v rámci plánu obnovy a odolnosti chystá plošne nakupovať vybavenie rovnako pre všetky školy s cieľom dosiahnuť takzvanú základnú úroveň. Pri takejto veľkej investícii do digitalizácie škôl je však nutné uvažovať v kontexte budúcnosti a rešpektovať individuálne potreby škôl. Reprezentatívne asociácie pôsobiace v školstve preto žiadajú, aby bol finančný balík vo výške 180 miliónov eur na digitalizáciu škôl v rámci komponentu s názvom Vzdelávanie v 21. storočí prerozdelený tak, aby každá škola mala možnosť využiť financie na zvýšenie svojej digitálnej úrovne podľa toho, čo konkrétne potrebujú jej žiaci a učitelia. TASR o tom informoval Anton Oberhauser, hovorca projektu Deti nepočkajú.
      

"Školy už majú skúsenosť z jednotného prideľovania digitálnych zariadení. Niektoré školy využili pridelené zariadenia, u iných zostali roky zabalené tak, ako boli privezené. Neopakujme túto skúsenosť," uviedla predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková. Ako tvrdí, digitálny príspevok je systémové riešenie, kde si škola určí zariadenia, ktoré jej vyhovujú a všetci aktéri vzdelávania k nim majú prístup.
      

Keďže v súčasnosti chýbajú aktuálne dáta o vybavenosti škôl, aktéri zo zainteresovaných asociácií navrhujú z plánu obnovy minimálne namiesto navrhovaných položiek rozpočtu zaviesť príspevok na zvýšenie digitálnej úrovne škôl. Ten by sa prerozdelil podľa veľkosti a typu školy, a to bez zbytočnej administratívy. Požadujú aj zvýšenie rozpočtu na digitalizáciu škôl a zavedenie už rok diskutovaného digitálneho príspevku pre učiteľov a žiakov, ktorý by zahŕňal prenájom zariadení, ich servis a vhodné pripojenie na internet. Na Slovensku tiež ostáva otvorenou otázka, či sa vôbec zakúpený hardvér bude dať pripojiť na kvalitný internet. Podľa asociácií z plánu obnovy totiž konektivita škôl vypadla.
      

"Transformácia škôl, nielen digitálna, je možná len s ľudskou dôverou a vytvorením príležitostí. Uplatnenie navrhovaného systémového nástroja digitálny príspevok považujeme za liek, ktorý poskytne deťom lepšiu pripravenosť nielen do osobného, ale aj pracovného života," uviedol Felix Dömény z Asociácie stredných odborných škôl Slovenska.
      

Jozef Škorupa z Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií tvrdí, že je potrebné, aby sa podmienky detí na vzdelávanie vyrovnávali. "Výraznejšie treba podporovať tých, ktorí majú podmienky zlé. Školy by mali mať také vybavenie, ktoré potrebujú a učitelia ho vedia a chcú vedieť používať. Chceme pripravovať deti pre budúcnosť a také potrebujú aj vybavenie," dodal.

Zdieľať na facebooku