SNG pripravila workshopy o využívaní umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu

  Foto: Bigstock

Bratislava 14. apríla (SNG) - Aj umelecké diela môžu byť pomôckou pri vyučovaní dejepisu. Na ich využitie poukazuje Slovenská národná galéria (SNG) v rámci online workshopov, ktoré pripravuje na piatok 16. apríla. Podujatie v dĺžke 90 minút je dostupné zdarma. Záujemcovia majú na výber jeden z troch praktických online workshopov, na ktorých galéria odprezentuje rôzne metódy práce s dejepisnými témami.
      

Prvý workshop s názvom Co tomu říkáte, pane? ponúka analýzu obrazového prameňa s pomocou technik dramatickej výchovy s Ivou Vachkovou. "Základom bude práca s fotografiou a súvisiacim výtvarným dielom - veľkoplošným obrazom Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Účastníci workshopu budú pracovať samostatne i v skupinách," priblížila Vachková, vedúca lektorského oddelenia v Múzeu hlavného mesta Praha, ktorá sa venuje vzdelávaniu učiteľov dejepisu.
      

Druhý workshop - Co říkali o obraze? pripravili pracovníci z Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe, ktorý sprostredkováva dejepisné témy z obdobia totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách. Opäť bude pracovať s monumentálnym obrazom, ktorý bol v roku 1952 vystavený na pražskej výstave umenia ospevujúcej československo-sovietske bratstvo. Maľba na ploche takmer 72 štvorcových metrov zobrazovala československý ľud vzdávajúci hold Stalinovi. "Išlo o taký zjavný výsledok kultu osobnosti, že ho sama KSČ nedlho po diktátorovej smrti zavrhla," približuje ústav historický prameň, ktorý môže byť základom výuky o československom stalinizme. Lektori sa počas workshopu pokúsia tento obraz analyzovať: "Takým spôsobom, ktorý bude prístupný i žiakom základnej školy a zároveň bude rozvíjať ich historické myslenie. Netradičné, zasuté či zavrhnuté idoly môžu byť ideálnym oknom do minulosti."
      

Téme umenia a kultúry obdobia stalinizmu je venovaný aj tretí workshop Lepšia skutočnosť s Barborou Tribulovou a Miroslavou Mišovou. Lektorky pripravili pracovné listy pre žiakov a metodický list pre pedagógov. Na workshope priblížia možnosti, ako s týmito materiálmi pracovať: "Vyskúšame si aktivity zamerané na priblíženie a porozumenie príčinám, dôsledkom i metódam vytvárania pozitívnej cenzúry. Pri práci s obrazovým aj textovým materiálom preskúmame, ako je možné dosiahnuť zmenený pohľad na skutočnosť."
      

V pozvánke na sociálnej sieti SNG uvádza, že workshopy prebehnú paralelne cez Zoom a sú zdarma. Na vybraný workshop sa môžu záujemcovia prihlásiť e-mailom na adrese: [email protected]. Kapacita workshopov je obmedzená.
 

Zdieľať na facebooku