SKU víta pripravovaný návrat žiakov do škôl, vyzýva však aj na ochranu zdravia

  Foto: Bigstock

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) víta pripravovaný návrat žiakov do škôl a školských zariadení. So znepokojením však sleduje snahu kompetentných preniesť testovanie žiakov na zamestnancov škôl. Komora upozorňuje, že škola ako organizácia nie je zriadená s cieľom poskytovania služby spojenej so zdravotníckymi úkonmi. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.  
      

"Domnievame sa, že jej zamestnanci nemôžu takéto úkony legálne vykonávať bez toho, aby porušili zákony Slovenskej republiky. Rovnako zamestnanci škôl a školských zariadení nemajú žiadnu právnu ochranu pri prípadnom prenose nákazy pri testovaní či manipulácii s biologicky kontaminovanou vzorkou," vyplýva zo stanoviska správnej rady SKU. Ako sa ďalej v stanovisku tvrdí, zamestnanec školy nie je zákonným zástupcom žiaka, aby mohol asistovať žiakovi pri odbere biologickej vzorky.
      

SKU žiada ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby návrat do škôl a školských zariadení bol primárne zameraný na bezpečnosť všetkých účastníkov. "Pred nákazou sa snažíme chrániť v celej spoločnosti. Rovnako chráňme žiakov a pedagógov pri návrate k prezenčnej výučbe," píše sa v stanovisku. Komora chce, aby sa našla adekvátna forma testovania žiakov, ktorá bude v súlade s poslaním školy a jej zamestnancov, v súlade so zákonmi o poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanov SR.
      

Zároveň vyzýva zriaďovateľov škôl, aby postupovali ako orgány štátnej moci podľa platného znenia zákona a aby zabezpečili v školách vo svojej pôsobnosti plnenie zákonných funkcií daných legislatívou. Apeluje aj na riaditeľov škôl, aby nežiadali od svojich zamestnancov práce, ktoré nemajú dohodnuté v pracovnej zmluve, a práce, ktoré nesúvisia priamo s výchovou a vzdelávaním. Takisto komora vyzýva aj zamestnancov škôl, aby rešpektovali svoje zaradenie podľa pracovnej zmluvy, ale aj zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a vykonávali iba činnosti v súlade s pracovnou zmluvou a zákonmi SR.
      

Od budúceho pondelka 19. apríla sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl okrem čiernych okresov. Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku