Ministerstvo školstva chce zachovať schému VEGA

  Foto: Bigstock

Bratislava 6. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce zachovať schému VEGA. Tvrdí, že si uvedomuje dôležitosť a prínosy tejto dotačnej schémy. Rozšírené predsedníctvo VEGA poznamenalo, že podporuje zachovanie jej samostatného postavenia a charakteru.
      

Zo stanoviska VEGA, ktoré TASR poskytol jej predseda Peter Múčka, vyplýva, že rozšírené predsedníctvo agentúry je znepokojené pretrvávajúcou nejasnou situáciou, týkajúcou sa vyhlásenia novej programovej výzvy VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 v rezorte školstva a obáva sa narušenia dlhoročnej kontinuity vyhlasovania výziev VEGA, straty kreditu v tomto smere. Zároveň vyzýva rezort školstva k jednoznačnému stanovisku k tejto otázke. Tiež je zneistené zrušením odboru, ktorý realizoval správu agendy VEGA v rezorte školstva. "Na náročnú agendu 13 komisií ostáva aktuálne jediný tajomník, čo považujeme za extrémne poddimenzovaný stav, ktorý môže viesť v krátkom čase ku kolapsu VEGA," uvádza sa v stanovisku.
     

Predsedníctvo VEGA rešpektuje interné právo ministerstva školstva na konsolidáciu a efektívne fungovanie procesov a oceňuje pravidelnú komunikáciu zástupcov ministerstva so zástupcami VEGA. Okrem toho tiež vyzýva ministerstvo školstva, aby zabezpečilo v krátkom časovom horizonte optimálne podmienky pre činnosť VEGA.
      

Odbor komunikácie rezortu školstva pre TASR uviedol, že VEGA nie je reálnou agentúrou. Ide o schému koordinujúcu rozdeľovanie inštitucionálnej dotácie vysokým školám a Slovenskej akadémii vied. "Zmeny organizačnej štruktúry zastrešujúcej agendu schémy VEGA nič nemenia na zámere ministerstva zachovať schému VEGA. Práve zabezpečenie optimálnych podmienok fungovania schémy VEGA, ku ktorému vyzýva jej predsedníctvo, je motiváciou pre ministerstvo hľadať komplexné a dlhodobo stabilné riešenie pre schému VEGA," doplnil rezort školstva.       

 

Ministerstvo školstva tvrdí, že jeho cieľom je tiež vzdialiť schému VEGA od politického vplyvu. "Jeden z návrhov predpokladá presun agendy na rezortnú organizáciu, ktorá má vlastného štatutára a vlastný odborný orgán nezávislý od ministerstva. Ďalší návrh predpokladá presun hodnotenia priamo pod vysoké školy, čo by znamenalo presun agendy úplne mimo dosah ministerstva," objasnil rezort školstva.
      

Nová výzva v rámci dotačnej schémy VEGA na ďalší rok bude vyhlásená, potvrdilo to ministerstvo školstva. "Môže dôjsť len k posunu termínu vyhlásenia výzvy, čo aj ministerstvo na svojom webovom sídle avizovalo. Táto úvaha je podmienená troma prekrývajúcimi sa faktormi: kreovanie nových komisií VEGA, nové nastavenie činnosti VEGA a predĺžením riešenia a čerpania za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19," povedal rezort školstva. Samotná dotácia VEGA a poukázanie finančných prostriedkov budú zrealizované tento rok v obvyklom termíne.

Zdieľať na facebooku