ÚVO rozhodol o pokute pre rezort školstva, dôvodom je projekt Infovek 2

Pokuta súvisí s uzavretím zmluvy na pripojenie škôl na internet cez projekt Infovek 2 v roku 2015
Pokuta súvisí s uzavretím zmluvy na pripojenie škôl na internet cez projekt Infovek 2 v roku 2015 / Foto: Shutterstock

Bratislava 2. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o uložení pokuty vo výške viac ako 228.149 eur pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Odbor komunikácie rezortu školstva pre TASR potvrdil, že pokuta súvisí s uzavretím zmluvy na pripojenie škôl na internet cez projekt Infovek 2 v roku 2015 postupom zadávania zákazky - priame rokovacie konanie.
      

"Vzhľadom na to, že pripojenie niektorých škôl na internet naďalej zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom ako zmluvný partner projektu Infovek 2, ÚVO ukladá ministerstvu školstva pokuty opakovane," uviedol rezort školstva. Ministerstvo podalo v roku 2020 proti pokutám za projekt Infovek 2 opravný prostriedok, avšak ÚVO tento podnet zamietol svojím rozhodnutím začiatkom marca. "Pokuta vo výške 228.000 eur nebola uhradená a ministerstvo školstva zvažuje v tejto veci ďalšie právne kroky," potvrdil odbor komunikácie rezortu školstva.
      

Ministerstvo školstva naďalej považuje za zodpovedné ponechať školám konektivitu projektu Infovek 2 dovtedy, kým nebudú mať zabezpečené iné adekvátne dátové pripojenie. "Nové dátové pripojenie škôl zabezpečuje ministerstvo školstva prostredníctvom projektu EDUNET_SK. K februáru 2021 už bolo v rámci projektu EDUNET_SK zapojených 2099 škôl, v rámci projektu Infovek 2 evidujeme ešte približne 690 lokalít škôl," doplnilo ministerstvo školstva.
      

Zámerom ministerstva je poskytnúť všetkým školám, ktoré prejavia záujem, dátové služby v rámci podporovaných projektov EDUNET_SK alebo SANET do škôl. "Zároveň už prebiehajú prípravné trhové konzultácie na nový projekt dátového pripojenia pre školy, ktorý by mal byť realizovaný po ukončení zmluvy na projekt EDUNET_SK od októbra 2023," potvrdilo ministerstvo. Cieľom je poskytnúť každej škole právo vybrať si svoje preferované dátové pripojenie.

 

Zdieľať na facebooku