Školy nemajú požadované priestorové vybavenie na vyučovanie telesnej výchovy

Štátna školská inšpekcia už niekoľko rokov uvádza, že školy nemajú požadované priestorové a materiálno-technické vybavenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy.
Štátna školská inšpekcia už niekoľko rokov uvádza, že školy nemajú požadované priestorové a materiálno-technické vybavenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. / Foto: Pexels

Bratislava 2. apríla (TASR) - Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v období pandémie ochorenia COVID-19 mimoriadne dôležité. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) už niekoľko rokov uvádza, že školy nemajú požadované priestorové a materiálno-technické vybavenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.
      

V školskom roku 2019/2020 z 51 kontrolovaných základných škôl nemalo telocvičňu 12, teda 23,5 percenta. Žiaci v tomto prípade podľa zistení školskej inšpekcie cvičili na chodbách, v triedach či v pivničných priestoroch. V lepšom prípade to bolo v prenajatej telocvični.
      

V mnohých školách bolo na nevyhovujúcej úrovni aj materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním. "Vychádzajúc z dát za rok 2018, z 2087 základných škôl nemalo svoju telocvičňu až 44,6 percenta, 382 škôl nemalo telocvičňu a ani iné zariadenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Pritom štátny vzdelávací program z roku 2015 ukladá školám povinnosť zabezpečiť telocvičňu ako základné priestorové vybavenie najneskôr do roku 2018 a vydaním dodatku k štátnemu vzdelávaciemu programu sa táto povinnosť predĺžila do roku 2020," uvádza ŠŠI.
      

Úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 boli zamerané na stav podpory zdravého prostredia v základných a stredných školách. Zistenia poukazujú na to, že nielen telocvične chýbali kontrolovaným základným školám. Približne 1,5 percenta žiakov z celkového počtu žiakov v kontrolovaných základných školách bolo čiastočne alebo úplne oslobodených od vyučovania telesnej a športovej výchovy. Na stredných školách to bolo približne dva- až trikrát viac. Z uvedeného počtu škôl malo 14 percent materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním na nevyhovujúcej úrovni.

Zdieľať na facebooku