Amatérske športové kluby môžu podať žiadosť o príspevok v rámci výzvy na ich podporu

  

Bratislava 2. apríla (TASR) - Fond na podporu športu spustil proces predkladania žiadostí o finančný príspevok určený pre amatérske športové kluby a organizácie na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Informuje o tom Fond na podporu športu na svojom webe.
      

Rovnako ako pri predchádzajúcej výzve na podporu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry aj tentoraz potenciálni žiadatelia o finančný príspevok podávajú svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému na webovej adrese fnps.egrant.sk, kde je zverejnený elektronický formulár. Podmienkou pre podanie elektronickej žiadosti je registrácia na stránke. Okrem podania žiadosti elektronickým spôsobom je žiadateľ povinný zaslať žiadosť (bez príloh) aj v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu.
      

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec až december 2020. Maximálna suma pomoci pre jeden klub je limitovaná v sume 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži podľa stavu k 30. septembru 2019.
      

Na príspevok majú nárok len kluby s minimálne desiatimi aktívnymi športovcami a príjmami/výnosmi za rok 2019 v sume minimálne 20.000 eur. Suma príspevku sa stanovuje ako 50 percent oprávnených nákladov klubu za oprávnené obdobie. Na výzvu je alokovaná suma štyri milióny eur.
      

"Žiadatelia o finančný príspevok môžu svoje žiadosti predkladať až do 15. apríla, pričom je potrebné zdôrazniť, že dátum podania žiadosti nemá žiadny vplyv na konečné rozhodnutie o (ne)poskytnutí príspevku," dodal Fond na podporu športu. Bližšie informácie sú zverejnené na webe fondu.
 

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku