Prijímacie skúšky na stredné školy budú v riadnych termínoch

  Foto: Bigstock

 Bratislava 31. marca (TASR) - V tomto školskom roku sa budú prijímacie skúšky na stredné školy konať v riadnym termínoch, a to od 3. do 14. mája. Forma ich uskutočnenia, dištančným alebo prezenčným spôsobom, závisí od vývoja epidemiologickej situácie. Pravidlá pre prijímacie konanie na stredné školy boli uverejnené ešte v januári tohto roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Stredné školy stanovili a zverejnili do 26. februára podmienky prijatia na štúdium na strednej škole. "Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho zákonný zástupca, podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor," spresnila generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Viera Babišová. Základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla.
      

Školy o termínoch a postupoch boli informované. "Je veľmi dôležité, aby zákonní zástupcovia pri vypisovaní prihlášok na vzdelávanie nezabudli, že každá škola má odbor vzdelávania a ten musí byť vypísaný. Rovnako každá škola má vypísaný termín prijímacieho konania vášho dieťaťa na danú školu. Čiže určuje zákonný zástupca, či dieťa pôjde na prvý alebo druhý termín," doplnila Babišová.
      

Následne zákonný zástupca žiaka dostane potvrdenie o prijatí prihlášky a v prípade študijných odborov, na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky dostane zákonný zástupca pozvánku od strednej školy o konaní alebo nekonaní prijímacích skúšok. Tento rok sa zrušila povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Výnimkou sú tie odbory, na ktorých je to nevyhnutné. Rovnako táto povinnosť platí aj pre zákonných zástupcov žiakov so zdravotným znevýhodnením.
      

Prihlášku môže podať zákonný zástupca elektronickou formou (v tomto prípade je akceptovaná aj bez jeho podpisu) alebo písomnou formou. Známky žiaka potvrdí základná škola.
      

Ku konaniu prijímacích skúšok sa prikláňa aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR. "Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, niet dôvodu na spochybňovanie konania prijímacích skúšok, ktoré sú objektivizujúcim nástrojom na prijímanie žiakov na strednú školu, zohľadňujúc dosiahnuté výsledky v základnej škole, schopnosti a zručnosti žiakov, ako i výsledky vybraných súťaží a olympiád. Sme pripravení organizovať prijímacie skúšky aj pri zohľadnení nariadených aktuálnych protiepidemických opatrení," ozrejmil riaditeľ Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR Pavel Sadloň.

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku